จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560

กระบี่ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปี 2560 ให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่ครอบครัวประสบสาธารณภัยและบิดา มารดา ผู้ปกครองเสียชีวิต โดยได้รับการสนับสนุนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ (ชมคลิป)

  กระบี่ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปี 2560 ให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่ครอบครัวประสบสาธารณภัยและบิดา มารดา ผู้ปกครองเสียชีวิต โดยได้รับการสนับสนุนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ (ชมคลิป)

       วันนี้ 21 ก.ย 60 ณ ห้องประชุมพนมเบญจา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ก่อนวาระการประชุมประจำเดือน นายพินิจ บุญเลิศ   ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดกระบี่ ได้มอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ แก่นักเรียนทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์จำนวน 3 ทุน มูลค่า 22,500 บาท 

      โดยแบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษา 2 ทุน และระดับปริญญาตรี 1 ทุน โดยมี นายสมโภช โชติชูช่วง ปลัดจังหวัดกระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดกระบี่กล่าวรายงาน


       ซึ่งมีรายนามนักเรียนทุนพระราชทาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ดังนี้ 1. เด็กหญิงบงกช สุขมีชัย นักเรียนระดับชั้น ม.1จากโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล/ 2. นางสาวศศิวิมล สุขมีชัย นักศึกษาระดับชั้นม. 6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล/ 3. นางสาววัณนิสา ยอดเลี่ยน นักศึกษาระดับชั้นปวช. 2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ 

          ซึ่งหลังจากนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ จะเป็นผู้แทนของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดกระบี่ ในการดูแลนักเรียนทุนต่อไป///

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...