จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560

นราธิวาส บรรยากาศชาวสุไหงปาดีมารับมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันแรกคึกคัก

นราธิวาส บรรยากาศชาวสุไหงปาดีมารับมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันแรกคึกคัก

                   ณ ธนาคารออมสิน สาขาสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส มีประชาชนจำนวนมากเดินทางมารับมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้มีรายได้น้อยวันแรกอย่างคึกคัก นายสมชาย คงประดิษฐ์ ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาสุไหงปาดี กล่าวว่าอำเภอสุไหงปาดี มีผู้ลงทะเบียนจำนวน 8,800 ราย มีผู้ผ่านสิทธิได้รับสวัสดิการของรัฐ จำนวน7,300 ราย

                   ผู้ไม่ผ่านสิทธิได้รับสวัสดิการของรัฐ จำนวน 1,500 ราย การใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัตถุดิบเพื่อการเกษตร จากร้านธงฟ้าประชารัฐ และร้านอื่นๆ ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด โดยเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป                 สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นสิทธิ์เฉพาะตน ไม่สามารถให้ผู้อื่นนำไปใช้ได้ ถ้าหากตรวจสอบพบจะต้องชดใช้ค่าบัตรตามวงเงินที่ใช้ไป และเจ้าของบัตรจะถูกระงับสิทธิ์ สำหรับผู้ไม่ผ่านสิทธิได้รับสวัสดิการ โดยตรวจสอบแล้วไม่ถูกต้องสามารถยืนอุทธรณ์ได้ก่อนวันที่ิ 29 กันยายน 2560 และบุคลที่ทำบัตรหาย สามารถติดต่อขอทำบัตรใหม่ได้ที่สำนักงานคลังจังหวัด และธนาคารที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนไว้

  ขอบคุณ แวดาโอ๊ะ หะไร  นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...