โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560

นราิวาส วิทยาลัยชุมชนจับมือ ทต.กะลุวอเหนือ พัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแล/ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ชมคลิป)

นราิวาส วิทยาลัยชุมชนจับมือ ทต.กะลุวอเหนือ พัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแล/ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ชมคลิป)

      เมื่อวันที่ 29 ส.ค.60 นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแล/ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่าในแวดวงธุรกิจอุตสาหกรรมและการศึกษา        คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทต่อระบบงานต่างๆเป็นอย่างมาก ทำให้การปฎิบัติงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ต่างก็เห็นถึงความจำเป็นในการนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการปฎิบัติงานอีกทั้งปัจจุบันนี้การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สะดวกและง่ายขึ้น โดยเฉพาะเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์เพราะมีโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในด้านต่างๆมากมาย


        โดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมมากนักและเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ก็มีราคาถูก ในขณะนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้มีการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรียนการสอนและงานเอกสารต่างๆเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษากองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมจึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือขึ้น ด้วยมีวิทยากรจากวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส


นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ กล่าวว่า ในปัจจุบันการใช้คอมพิวเตอร์ได้เข้ามาเสริมความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงานและความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและกระตุ้นครูผู้ดูแลเด็กได้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งขึ้น


อบคุณขภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น