โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ผบ.ทบ. เยี่ยมการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดน ไทย - มาเลเซีย และกองกำลังเทพสตรี กำชับกำลังพลต้องมีสติ รู้ตัวด้วยปัญญา เน้นเป็นที่พึ่งของประชาชน

 ผบ.ทบ. เยี่ยมการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดน ไทย - มาเลเซีย และกองกำลังเทพสตรี กำชับกำลังพลต้องมีสติ รู้ตัวด้วยปัญญา เน้นเป็นที่พึ่งของประชาชน

9 มิถุนายน 2567 ) เวลา 09.30 น. พลเอก เจริญชัย  หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก / ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  พร้อมด้วย พลเอก พนา แคล้วปลอดทุกข์ เสนาธิการทหารบก และคณะผู้บังคับบัญชาจากกองทัพบก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานกองกำลังเทพสตรี และหน่วยที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5 ณ จุดตรวจร่วมไทย-มาเลเซีย บริเวณหลักเขตแดนที่ 36/100 บ้านคลองช้างตาย ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา พร้อมประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่

อดจนรับทราบปัญหา ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ รวมทั้งมอบนโนบายข้อกำชับการปฏิบัติงานแก่กำลังพลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมี พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพภาคที่ 4  /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4, พลตรี อภินันท์  แจ่มแจ้ง ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 / ผู้บัญชาการกองกำลังเทพสตรี, ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5 และผู้บังคับหน่วยทหารในพื้นที่ให้การต้อนรับ พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานห้วงที่ผ่านมา


จากนั้น พลเอกเจริญชัย หินเธาว์ และคณะผู้บังคับบัญชาได้ร่วมประชุมและรับฟังบรรยายสรุปการบูรณาการ ในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ และการปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดน ณ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  


สำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้ของ พลเอก เจริญชัย  หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบกและคณะฯ ยังได้เดินทางตรวจเยี่ยมติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 11 ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส พร้อมสอบถามปัญหา ความเป็นอยู่ ร่วมหารือการพัฒนาขีดความสามารถการปฏิบัติภารกิจ ทั้งการป้องกันตนเอง การป้องกันฐานปฏิบัติการ เน้นเป็นที่พึ่งของประชาชน พร้อมลงนามในสมุดตรวจเยี่ยมและได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภคแก่กำลังพล นอกจากนี้ผู้บัญชาการทหารบกและคณะฯ ได้ติดตามการปฏิบัติภารกิจของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 22 ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา


 เพื่อรับทราบปัญหา และหารือแนวทางการปฏิบัติงานแก่กำลังพล ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดการบูรณาการการมีส่วนร่วม ทั้งทหาร ตำรวจ พลเรือน ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และผู้นำศาสนา ร่วมกันดูแล ทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนให้ครอบคลุมทุกมิติ  พร้อมกำชับด่านความมั่นคงทุกด่านยังคงคุมเข้ม การสกัดกั้นยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย และตรวจสอบบุคคลเข้าออกพื้นที่ แม้ปรับเปลี่ยนบรรยากาศจากด่านความมั่นคงเป็นด่านอำนวยความสะดวกก็ตาม 


โอกาสนี้ พลเอกเจริญชัย หินเธาว์ ระบุว่าการลงพื้นที่ทุกครั้งคือการพบปะ ให้กำลังใจ พร้อมติดตามผลการปฎิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อได้รับทราบและเห็นวิธีการปฏิบัติงานของเหล่าเจ้าหน้าที่ให้เป็นมาตรฐาน และมีความเข้มแข็ง พร้อมกล่าวชื่นชม การทำงานของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานจากกองทัพภาคที่ 1 และ 2 แม้ไม่ใช่คนในพื้นที่ แต่สามารถปฎิบัติงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ซึ่งในปีนี้เองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับกองทัพบกนำศักยภาพของกองทัพเสริมการปฏิบัติ เพิ่มขีดความสามารถแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 

จะสร้างความใกล้ชิดทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ร่วมบูรณาการทำงานร่วมกันภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการอำเภออย่างสมบูรณ์ เข้มแข็ง และยั่งยืน ยิ่งได้เห็นแววตาของทุกคนในวันนี้ทำให้มั่นใจว่า สิ่งที่พวกท่านได้ดำรงตน สามารถสร้างความภาคภูมิใจให้กับเพื่อนทหาร ตำรวจ เหล่าข้าราชการทั้งหลาย ที่แม้อยู่ในพื้นที่ส่วนกลาง


 แต่วันนี้ผู้บัญชาการทหารบกและคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่จากส่วนกลาง ขอชื่นชม ขออำนวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความสำเร็จ มีสุขภาพที่แข็งแรงในการทำงานเพื่อตนเอง เพื่อครอบครัว เพื่อประเทศชาติซึ่งอันเป็นที่รักยิ่ง และราชบัลลังก์ที่เราเคารพเทิดทูนอย่างต่อเนื่อง มั่นคงสืบต่อไปปทิตตา หนดกระโทก ผู้สื่อข่าว นราธิวาสรายงาน Tel.0824154474

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น