โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ผู้ว่าฯ นราธิวาส ลงตรวจสถานที่ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ น้ำตกสิรินธร บ้านบาลา หมู่ที่ 5 ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเตรียมการจัดขึ้นอย่างสมพระเกียรติวันที่ 4 กรกฎาคมนี้(มีคลิป)

ผู้ว่าฯ นราธิวาส ลงตรวจสถานที่ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์  ณ น้ำตกสิรินธร บ้านบาลา หมู่ที่ 5 ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเตรียมการจัดขึ้นอย่างสมพระเกียรติวันที่  4 กรกฎาคมนี้(มีคลิป)
วันนี้ 28 มิ.ย.67  ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของน้ำตกสิรินธร บ้านบาลา หมู่ที่ 5 ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส สำรวจความพร้อมของแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ในการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำ ซึ่งอยู่ในพื้นที่น้ำตกสิรินธร บ้านบาลา หมู่ที่ 5 ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส  เพื่อเตรียมความพร้อมการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำ 

จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ทั้ง 2 แห่ง  ให้เกิดความสมบูรณ์และสมพระเกียรติที่สุดสำหรับในวันที่ 1 ก.ค.67 นี้ จังหวัดนราธิวาสเตรียมการจัดพิธีซักซ้อมการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำ ณ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ทั้ง 2 แห่ง  ณ บ่อน้ำคลองน้ำแบ่ง บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี บ้านกูจำ หมู่ที่ 3 ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส และน้ำตกสิรินธร บ้านบาลา หมู่ที่ 5 ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น