โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ผบ.บก.ควบคุมสุริโยทัย ตรวจความคืบหน้า การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโก-ลก จ.นราธิวาส และโครงการรั้วมั่นคงอิเล็กทรอนิกส์ (เสนอโครงการที่ 2) ตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย (มีคลิป)

 🌈ผบ.บก.ควบคุมสุริโยทัย ตรวจความคืบหน้า การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโก-ลก จ.นราธิวาส และโครงการรั้วมั่นคงอิเล็กทรอนิกส์ (เสนอโครงการที่ 2) ตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย (มีคลิป)


                                 

📝เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567 ที่จุดก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้บังคับกองบังคับการควบคุมสุริโยทัย เดินทางลงพื้นที่ ตรวจความคืบหน้า การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโก-ลก จังหวัดนราธิวาส และโครงการรั้วมั่นคงอิเล็กทรอนิกส์ (เสนอโครงการที่ 2) โดยได้รับฟังบรรยายสรุปโครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ 

สำหรับก่อสร้างรั้วความมั่นคงอิเล็กทรอนิกส์ ตามแนวชายแดนไทย - มาเลเซีย ด้านอำเภอตากใบ , อำเภอสุไหงโก-ลก และ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส  พร้อมทั้ง ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ ให้แก่พี่น้องประชาชนในชุมชน ซึ่งอาศัยอยู่ริมแม่น้ำสุไหงโก-ลก เพื่อให้ทราบถึงเหตุผลความจำเป็น ในการสร้างการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโก-ลก จังหวัดนราธิวาส


▶️โดยการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโก-ลก จ.นราธิวาส และโครงการรั้วมั่นคงอิเล็กทรอนิกส์ (เสนอโครงการที่ 2) มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามแนวชายแดน โดยมีเป้าหมายในการนำเทคโนโลยีกล้องวงจรปิด และระบบการบังคับบัญชามาใช้ เพื่อทดแทนกำลังพล และเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงในพื้นที่เป้าหมาย โดยมีแผนระยะสั้น เพื่อทำลายความพยายามของผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ และป้องกันสกัดกั้น ยับยั้งการลักลอบขนย้าย อุปกรณ์ อาวุธ และการสนับสนุนต่างๆ ในการก่อเหตุรุนแรง รวมทั้งป้องกันการขนย้ายยาเสพติด แรงงานต่างด้าว สิ่งผิดกฎหมายต่างๆ พร้อมทั้งเพื่อพัฒนาระบบบริหารชายแดนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีเอกภาพ และมีประสิทธิภาพสูงสุด

ในการสนับสนุนการป้องกัน และแก้ไขปัญหาความไม่สงบในประเทศ ลดความรุนแรงในพื้นที่ จชต. และมีแผนระยะยาว เพื่อให้พื้นที่ชายแดนมีความมั่นคงปลอดภัย และพื้นที่ห่างไกลได้รับการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อดำรงความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน สนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ จชต. ปราศจากเงื่อนไขหรือข้อขัดแย้ง ที่กระทบต่อความสัมพันธ์ทั้งระดับชาติ และระดับพื้นที่ รวมถึงเพื่อความยั่งยืนต่อการแก้ไขปัญหาพื้นที่ชายแดน จชต. ทั้งในด้านเศรษฐกิจ และการมีส่วนร่วมกัน ของชุมชนตามแนวชายแดน ตลอดจนเพื่อเป็นการจัดระเบียบพื้นที่ตามแนวชายแดนอีกด้วย

▶️▶️ซึ่งการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสุไหงโกลก มีระยะทาง 7.528 กิโลเมตร บริเวณแนวชายแดนด้านมาเลเซีย ในพื้นที่ ตำบลเกาะสะท้อน, ตำบลโฆษิต และตำบลนานาค อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยในระยะแรกดำเนินการในพื้นที่ตำบลเกาะสะท้อน เป็นระยะทาง 830 เมตร และการก่อสร้างรั้วความมั่นคงอิเล็กทรอนิกส์ ระยะทางยาว 6 กิโลเมตร จะมีการติดตั้งระบบ CCTV ในพื้นที่ 4 ชุมชนริมตลิ่งแม่น้ำสุไหง โกลก ในพื้นที่อำเภอตากใบ คือ ชุม ชนตาบา ตำบลเจ๊ะเห ชุมชนตำบลเกาะสะท้อน ชุมชนตำบลโฆษิต และชุมชนตำบลนานาค ซึ่งกล้อง CCTV ทั้ง 357 ตัว มีประสิทธิภาพในการจับใบหน้า การซูม จับภาพมองคงที่และการหมุนไปมา ที่ไม่ได้สร้างผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนทั้ง 2 ฟากฝั่ง◀️◀️0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น