โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567

“วัชระ”นำความเดือดร้อนของชาวสุราษฎร์ฯ ถึงมือ”จตุพร”ปลัดกระทรวงทรัพย์ฯ ยันเร่งแก้ไขทุกปัญหา(มีคลิป)

“วัชระ”นำความเดือดร้อนของชาวสุราษฎร์ฯ ถึงมือ”จตุพร”ปลัดกระทรวงทรัพย์ฯ ยันเร่งแก้ไขทุกปัญหา(มีคลิป)


20 มิถุนายน 2567 

นายวัชระ เพชรทอง อดีต สส พรรคประชาธิปัตย์ ได้ยื่นหนังสือกับนายจตุพร บุรุษพัฒน์  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายธีระชุณ บุญสิทธิ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ที่ห้องรับรองชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องขอให้เร่งจัดทำโครงการช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมโดยเร็วที่สุด 


เนื้อความระบุว่า 

1. ชาวกาญจนดิษฐ์ร้องขอให้มีการปรับปรุงฝายและขุดทำแก้มลิง 25-30 ไร่ ที่ ม.6 ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ เพื่อกักเก็บน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาอุทกภัย 

2. นายจรงค์ ปลอดชุ่ม กำนัน ต.ตะเคียนทอง และชาวบ้านร้องขอขุดลอกคลองกะแดะแจะความยาว 5 กิโลเมตร ต.ตะเคียนทอง และ ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ 

3. ขอสนับสนุนการขุดเจาะบ่อบาดาลแห่งละ 1 บ่อ ดังนี้

3.1 นายจตุพร นุ่นทอง ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก และพระอาจารย์ต้อย กตปุญโญ เจ้าอาวาสวัดถ้ำเขาแดง ขอขุดเจาะน้ำบาดาลในบริเวณวัด 

3.2 ชาวบ้านและพระสงฆ์ วัดศานติ-ไมตรี นิคมขุนทะเล ซ. 8 ต.ขุนทะเล อ.เมือง 

3.3 ชาวบ้านและพระสงฆ์ สำนักสงฆ์วิโมกขธรรม (เขาใต้ป่า) ม.12 ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ 

3.4 ชาวบ้านและผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกาญจนาราม เลขที่ 110 ม.1 ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ 

3.5 ชาวบ้านและพระสงฆ์ สำนักสงฆ์เขาเพ-ลา ม. 9 ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ 

3.6 ชาวบ้านและพระสงฆ์ วัดถ้ำสิงขรณ์ ม.3 ต.ถ้ำสิงขรณ์ อ.คีรีรัฐนิคม 

4. อบต.ปากแพรกขออนุญาตใช้พื้นที่ในคลองครามระหว่าง ม.6 , 11 ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก และ ม.9 , 12 , 13 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ (หินทิ้ง) จำนวน 10 จุด เพื่อเก็บกักน้ำในฤดูแล้งและหรือขุดลอกทรายในคลองคราม 

5. ชาวกาญจนดิษฐ์ร้องขอให้มีการสำรวจและขุดลอกคลองหวาดจาก ต.คลองสระ ต.ป่าร่อน ต.กรูด ผ่านตลาดกาญจนดิษฐ์ ต.กะแดะ บรรจบคลองแดะ ไหลลงทะเลที่ ต.พลายวาส ความยาวประมาณ 30 กิโลเมตร เพื่อเก็บกักน้ำ แก้ไขปัญหาคลองตื้นเขินและแก้ไขปัญหาอุทกภัย


นายจตุพร บุรุษพัฒน์  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ต้องขอบคุณนายวัชระ เพชรทอง ที่มีความจำเป็นจริง ๆ เพราะว่าดูจากที่เคยคุยกับระดับกรมและลงพื้นที่ในนามของส่วนราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกรมทรัพยากรน้ำ ขอยืนยันว่าสิ่งที่นายวัชระอย่าใช้คำว่าขอ บางครั้งเราลงไปสัมผัสพื้นที่ปัญหาอยู่ตรงไหนอันนี้ต้องขอบคุณนายวัชระที่เป็นปากเสียงให้กับพี่น้องประชาชนในการดำเนินการ 

 ส่วนของกรมทรัพยากรน้ำซึ่งรองอธิบดีมาด้วยที่จริงก็ได้ไปสำรวจมาแล้ว สำหรับในส่วนของการขุดเจาะบ่อบาดาลเป็นหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลซึ่งผมจะมอบให้กรมทรัพยากรน้ำไปสำรวจเพราะบางแห่งเราต้องไปดูว่าแต่ละจุดมีน้ำหรือไม่ แต่ไม่ต้องห่วงยังไงก็มีน้ำให้พี่น้องประชาชนใช้ประโยชน์และขอบคุณนายวัชระที่เห็นความสำคัญปัญหาของพี่น้องประชาชนและนำเสนอมาสู่กระทรวง

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น