โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเตรียมเดินสาย ร่วมงานบุญ - และจัด กีฬาต้านยาเสพติด จัดการแข่งขันฟุตบอล "รวมพลังตำบลอาสา แก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ " (มีคลิป)

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเตรียมเดินสาย ร่วมงานบุญ - และจัด กีฬาต้านยาเสพติด จัดการแข่งขันฟุตบอล "รวมพลังตำบลอาสา แก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ " (มีคลิป)
          พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มีกำหนดการเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสงขลา และ จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2567 นี้   โดยจุดแรก จะเดินทางไปที่ วัดบางปอ อ.เมือง จ.นราธิวาส ก่อนจะเดินทาง ไปที่ ห้องประชุมศูนย์พิกุลทอง ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส เพื่อ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนศูนย์บำบัดฟื้นฟูฯของตำบลอาสาฯ (19 ศูนย์ ให้เป็นศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมฯ ในการเร่งรัด ติดตาม การดำเนินการแก้ปัญหายาเสพติด อีกทั้งจะมีการหารือการปรับปรุงศูนย์บำบัดฯชุมชนให้เข้าหลักเกณฑ์ และสามารถขอรับการสนับสนุงบประมาณฯจากสปสช. รวมทั้งชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการจัดตั้งศูนย์ บำบัด พื้นฟูฯ, การดำเนินงานที่ผ่านมา ปัญหาและความต้องการ ปรึกษาหารือและรับฟังข้อคิดเห็นอีกด้วย 
     จากนั้น พันตำรวจเอก ทวีฯ จะเดินทางไปเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล"รวมพลังตำบลอาสา แก้ปัญหาชายแดนใต้ 2567" ณ.สนามกีฬาเทศบาลนราธิวาส เป็นการแข่งขันฟุตบอล คู่เปิดสนามระหว่างทีมตำบลโคกเคียน VS ตำบลบาเระเหนือ เมื่อเสร็จพิธี พันตำรวจเอก ทวีฯ จะเดินทางไปร่วมงานสมโภช ณ วัดธารากร หรือ วัดบางน้อย ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลเจ๊ะเห   อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส สร้างขึ้นเมื่อปี 2330 เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนตำบลเจ๊ะเห 

     และ เช้าของวันที่ 23 มิถุนายน 2567  พันตำรวจเอก ทวี ฯ จะเดินทางไปยังเป็นประธานทอผ้าป่าที่ วัดธารากร หรือ วัดบางน้อย อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ร่วมกับ ประชาชนชาวพุทธศาสนิกชนในอำเภอตากใบและอำเภอข้างเคียงในจังหวัดนราธิวาส
กำหนดการด้วยคณะทำงานขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติด ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงยุติธรรม

ได้จัดการแข่งขันฟุตบอลรายการ "รวมพลังตำบลอาสา แก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ ๒๕๖๓" ในห้วงเดือน

มิถุนายน - ธันวาคม ๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์ 

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนในแต่ละตำบลอาสาฯ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์ ด้วยการเล่นกีฬาฟุตบอล ให้ห่างไกลยาเสพติด 

-  เพื่อสร้างความสุข ความรักสามัคคีให้เกิดขึ้นภายใน

ชุมชน ตลอดจนร่วมแรงร่วมใจกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่มีในชุมชุน โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด 

- เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ตำบลอื่นๆ ได้เห็นตัวอย่างการขับเคลื่อนการทำงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน และร่วมอาสามาแก้ปัญหายาเสพติดในตำบลของตนเอง


โดยมีพิธีเปิดฯ ในวันเสาร์ ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๗

เวลา ๑๖.๐๐ ณ สนามกีฬาเทศบาลนราํืวาส

โดยมี พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน

ประพันธ์ ฤทธิวงศ์ บก.เว็ปไซต์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้/ประชาสัมพันธ์


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น