โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ศศก. จัดเสวนาทางออกกัญชา หลังปลดล็อกครบ 2 ปี ชี้เด็ก-เยาวชนเข้าถึงกัญชาง่ายมากขึ้น กระทบสุขภาพและการพัฒนาสมอง ร่วมเสนอนำกัญชากลับเข้าบัญชียาเสพติดประเภท 5 ใช้ในทางการแพทย์

ศศก. จัดเสวนาทางออกกัญชา หลังปลดล็อกครบ 2 ปี ชี้เด็ก-เยาวชนเข้าถึงกัญชาง่ายมากขึ้น กระทบสุขภาพและการพัฒนาสมอง ร่วมเสนอนำกัญชากลับเข้าบัญชียาเสพติดประเภท 5 ใช้ในทางการแพทย์

วันที่ 9 มิถุนายน 2567 ที่ห้องประชุมออดิทอเรียม โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท กรุงเทพฯ ศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติด (ศศก.) ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเวที เสวนาครบรอบ 2 ปีกัญชาเสรี ผลกระทบของกัญชาเสรี

 ทางออกที่เหมาะสมของสังคมไทย เพื่อสะท้อนปัญหาและผลกระทบในทุกมิติต่อสังคม และข้อเสนอถึงแนวนโยบายกัญชาต่อกระทรวงสาธารณสุข โดยมีผู้แทนจากหลายภาคส่วน นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วม

15:01 Cindy itv♟️ นายยศกร ขุนภักดี เครือข่ายไม่นะกัญชา และยาเสพติด (YNAC) กล่าวว่า ฝากถึงสายเขียวให้เปิดใจคุยด้วยเหตุผล ทางออกที่เหมาะสม เราเป็นคนไทยเหมือนกัน เรายึดประโยชย์ชาติและประชาชน ตอนแรกรัฐบาลออกกฎหมายมาเพื่อกัญชาทาการแพทย์ เราไม่สนับสนุนเรื่องสันทนาการอยู่แล้ว การสูบการเข้าถึงง่ายเราไม่เอา จากข้อมูลที่แพทย์บอกไป คือ กัญชาอันตรายต่อสมอง เราคงไม่อยากเห็นเด็กที่ ไอคิวต่ำลง การพัฒนาของสมองต่ำ ปลดล็อกมา 2 ปี ข้อเสนอของเราอยากให้ยาเสพติดกลับไปเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ตามเดิม และใช้ในทางการแพทย์เท่านั้น โดยครั้งนี้ได้เชิญตัวแทนผู้ปกครอง ครู นักเรียน ที่ต้องเผชิญกับผลกระทบจากปัญหากัญชาต่อเด็กและวัยรุ่นมาร่วมพูดคุยด้วย นำเสียงสะท้อนมาเล่าให้ฟัง 


15:01 Cindy itv♟️ โดยในตอนท้าย ผศ.นพ.สมิทธิ์ ศรีสนธิ์ กรรมการแพทยสภาและนายกสมาคมแพทย์นิติเวชแห่งประเทศไทย และตัวแทนเครือข่าย ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ พร้อมส่งรายชื่อ 100,000 รายชื่อ สนับสนุนให้กัญชากลับไปเป็นยาเสพติด ทำให้การหยุดการใช้กัญชาเพื่อสันทนาการแต่ยังคงสามารถใช้ในทางการแพทย์ได้ต่อไป 


เสนอให้มีการแต่ตั้งคณะทำงานที่มีทั้งบุลลากรสาธารณสุข ผู้สนับสนุนการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และผู้ที่คัดค้านการใช้กัญชาเพื่อสันทนาการเพื่อให้เกิดการให้ข้อมูลที่เปิดเผยและโปร่งใส ในการออกแบบกฎหมายนโยบายกัญชาของไทย เพื่อส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ในทางการแพทย์และป้องกันไม่ให้เกิดผลเสียงจากการใช้กัญชาในทางที่ผิดต่อไป


//////////////////0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น