โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2567

Thai PBS ประกาศแล้ว!สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ไทยพีบีเอส รุ่นที่7 ประพันธ์ ฤทธิวงศ์ บก.เว็ปไซต์ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้ ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการฯรายชื่อสำรอง ติดอันดับ 1ใน8 จากผู้สมัดรทั้งสิ้น 19 ราย ผู้แทนภูมิภาคกลุ่มที่ 10 ภาคใต้ตอนล่าง 7 จังหวัด

 Thai PBS ประกาศแล้ว!สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ไทยพีบีเอส รุ่นที่7

ประพันธ์ ฤทธิวงศ์ บก.เว็ปไซต์ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้  ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการฯรายชื่อสำรอง ฯ ติดอันดับ 1ในจากผู้สมัดรทั้งสิ้น  19 ราย ผู้แทนภูมิภาคกลุ่มที่ 10 ภาคใต้ตอนล่าง จังหวัด ได้แก่ ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี  ยะลา และนราธิวาส  ติดตามรายละเอียด  และผลการประกาศทั่วประเทศจากเว็ปไซต์ปลายด้าม@ชายแดนใต้

ประกาศแต่งตั้งสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รุ่นที่ 7

https://org.thaipbs.or.th/announce/detail/6934

https://sapa.thaipbs.or.th/index.php/about/appoint/52

ประกาศบัญชีรายชื่อสำรองสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รุ่นที่ 7

https://org.thaipbs.or.th/announce/detail/6935

https://sapa.thaipbs.or.th/index.php/about/appoint/53

สื่อสาธารณะกับการทำงาน "สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น