โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

“สส. คอซีย์”นำ กมธ.ศาสนาฯสภาฯ ลงพื้นที่ จ.ปัตตานี รวบรวมความเห็นผู้นำชุมชน สืบสานวิถีท้องถิ่น สู่เส้นทางท่องเที่ยว เสนอรัฐผ่านกลไกรัฐสภา (มีคลิป)

 “สส. คอซีย์”นำ กมธ.ศาสนาฯสภาฯ ลงพื้นที่ จ.ปัตตานี รวบรวมความเห็นผู้นำชุมชน สืบสานวิถีท้องถิ่น สู่เส้นทางท่องเที่ยว เสนอรัฐผ่านกลไกรัฐสภา   (มีคลิป)


นายคอซีย์  มามุ สส. ปัตตานี เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.)ในฐานะรองกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม สภาผูัแทนราษฎร นำคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฏร ลงพื้นที่ศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์โบราณสถาน ณ มัสยิดกรือเซะ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมีนายอีลียะห์ ลาเตะ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตันหยงลุโละ และนางรอมือละ มามุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่ ให้การตอนรับ โดยคณะกรรมาธิการได้รับฟังประวัติของมัสยิด การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ และรับทราบถึงความทรุดโทรมของมัสยิดกรือเซะ ที่เริ่มเอียง เนื่องการเสื่อมสภาพตามกาลเวลานายคอซีย์ กล่าวต่อว่า คณะกรรมาธิการได้เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ณ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เพื่อรับฟังแนวทางการอนุรักษ์ การสืบสานวัฒนธรรม และเยี่ยมชมศาลาสันติสุขเจ้าแม่ลิ้มก่อเหนี่ยว และยังได้ฟังบรรยายจากผู้นำศาสนาอิสลามเกี่ยวกับการส่งเสริมศาสนา ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี อำเภอหนองจิกด้วย


“คณะกรรมาธิการ ยังเดินทางไปยังมัสยิดกลางประจำจังหวัดปัตตานี และได้รับฟังแนวทางการส่งเสริมกิจการทางศาสนา การผลักดันภาษามลายู อักษรยาวี ขึ้นเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโก ซึ่งจังหวัดปัตตานี กำลังเสนอภาษามลายูขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติด้านภาษา และแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมพหุวัฒนธรรม “


นอกจากนี้ยังได้เดินทางไปยัง มัสยิดทรายขาว และวัดช้างไห้  อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี รับฟังประวัติของมัสยิด และแนวทางการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดปัตตานี สร้างรายได้ให้ประชาชน รวมถึงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และวิถีชีวิต ซึ่งเป็นแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ โดยคณะกรรมาธิการได้รวบรวมข้อมูล เพื่อนำไปศึกษาแนวทางการแก้ไขโดยคณะกรรมาธิการได้รวบรวมข้อมูล เพื่อนำไปศึกษาแนวทางการแก้ไขเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป”  

อาจารย์หญิง  เดลิมิเร่อร์ /รายงานปลายด้ามขวานชายแดนใต้  สื่อยุคใหม่ ส่องทุกมุมมอง

สะท้อนทุกความจริง  สู่โลกโซเซียล


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น