โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ผบช.สตม. ประชุมเตรียมพร้อมรับมือคลื่นนักท่องเที่ยวเทศกาลตรุษจีน 2567(มีคลิป)

 ผบช.สตม. ประชุมเตรียมพร้อมรับมือคลื่นนักท่องเที่ยวเทศกาลตรุษจีน 2567(มีคลิป)

 ตามนโยบายสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองโดย พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผบช.สตม. ซึ่งตระหนักเห็นความสำคัญในการเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลตรุษจีน 2567 สอดรับกับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของนายกรัฐมนตรี และมาตรการยกเว้นวีซ่านักท่องเที่ยวจีนโดยรัฐบาลไทย - จีน ได้ร่วมกันลงนาม “ความตกลง” ยกเว้นวีซ่าไทย-จีน” หรือฟรีวีซ่า มีผลบังคับใช้ 1 มีนาคม 2567วันที่ 6 ก.พ.67 เวลา 14.00 น. พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผบช.สตม. พร้อมด้วย พล.ต.ต.มานัด ศรีวงษา รอง ผบช.สตม. ได้มาเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารช่วงเทศกาลตรุษจีน 2567 โดยมี พล.ต.ต.เชิงรณ ริมผดี ผบก.ตม.2 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้อง ศปก.บก.ตม.2 ชั้น 4 อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้จัดทำมาตรการในการรองรับการอำนวยความสะดวกด้านพิธีการเข้าเมืองภายใต้หลักความมั่นคง ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามแผนอำนวยความสะดวกด้านพิธีการเข้าเมืองในช่วงเทศกาลตรุษจีน 2567 โดยจะมีการปฏิบัติในช่วงวันที่ 8 – 14 ก.พ.67 คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในช่วงเวลาดังกล่าว จำนวนวันละกว่า 80,000 คน และมีมาตรการในการเตรียมความพร้อมรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และท่าอากาศยานหาดใหญ่ ที่สำคัญ ดังนี้

1. มีการจัดกำลังพลเต็มอัตราทุกช่องตรวจในช่วงที่มีเที่ยวบินหนาแน่น เพื่อเร่งระบายผู้โดยสารที่สะสมในโถงพักคอยให้ได้ภายในเวลา 30 นาที

2. กรณีเกิดระบบสารสนเทศตรวจคนเข้าเมืองขัดข้อง ให้ ด่าน ตม.ทอ.ในสังกัด บก.ตม.2 ถือปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ (COMDOWN 67)

3. เพิ่มศักยภาพในการระบายผู้โดยสารโดยมีการเปิดใช้เครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ Automatic channel นำร่องที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

4. เตรียมความพร้อมโดยให้ ศท.ตม. เตรียมเจ้าหน้าที่พร้อมรองรับการแก้ปัญหาในกรณีฉุกเฉินเมื่อเกิดสถานการณ์ระบบสารสนเทศตรวจคนเข้าเมืองขัดข้อง

นอกจากนั้นยังให้ ศท.ตม. และ บริษัทผู้ดูแลระบบ Biometrics ยืนยันและรับรองความเชื่อมั่นในการป้องกันระบบขัดข้องเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายเหมือนที่เกิดสถานการณ์ช่วงปลาย ม.ค.67 ที่ผ่านมาอีก โดย ศท.ตม. และบริษัทผู้ดูแลระบบให้การรับประกัน


หลังจากนี้วันที่ 8 - 9 ก.พ.67 ทาง พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผบช.สตม.จะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต และ ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่ เพื่อกำชับการปฏิบัติตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีต่อไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น