โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2566

เปิดโผ ครม.เพื่อไทย 1 จัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีลงตัวแล้ว เพื่อไทยยึดคลัง มหาดไทย คมนาคม พาณิชย์ ยกเกษตร-สาธารณสุขให้ภูมิใจไทย รอโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี วันที่ 22 สิงหาคมนี้…? …..

 เปิดโผ ครม.เพื่อไทย 1 จัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีลงตัวแล้ว เพื่อไทยยึดคลัง มหาดไทย คมนาคม พาณิชย์ ยกเกษตร-สาธารณสุขให้ภูมิใจไทย รอโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี วันที่ 22 สิงหาคมนี้…?

…..


ล่าสุดสำหรับการทำงานของทีมเจรจาจัดตั้งรัฐบาล ได้ข้อสรุปหมดแล้ว ทั้งเรื่องการแบ่งกระทรวง และการจัดสรรบุคคลเข้าสู่ตำแหน่ง ประกอบด้วย

-เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี จากเพื่อไทย

-ชูศักดิ์ ศิรินิล รองนายกรัฐมนตรี จากพรรคเพื่อไทย

-แพทองธาร รองนายกรัฐมนตรี จากพรรคเพื่อไทย

-อนุทิน ชาญวีระกูล รองนายกรัฐมนตรี จากพรรคภูมิใจไทย

-พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีจากพรรคพลังประชารัฐ

-สุพัฒน์พงศ์ พันธุ์มีเชาร์ รองนายกรัฐมนตรี จากพรรครวมไทยสร้างชาติ

-ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จากพรรคเพื่อไทย

-พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จากพรรครวมไทยสร้างชาติ

-ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จากพรรคพลังประชารัฐ

-อำนาจ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการ จากพรรคภูมิใจไทย

-อดิศร เพียงเกษ รัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการ จากพรรคเพื่อไทย

-ภูมิธรรม เวชชยชัย รัฐมนตรีว่าการมหาดไทย จากพรรคเพื่อไทย

-จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยมหาดไทย จากพรรคเพื่อไทย

-สันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยมหาดไทย จากพรรคพลังประชารัฐ

-ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยมหาดไทย จากพรรคภูมิใจไทย

-แพทองธาร ชินวัตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จากเพื่อไทย

-เผ่าภูมิ โรจนสุกุล รัฐมนตรีช่วยคลัง จากพรรคเพื่อไทย


-สรอรรถ กลิ่นประทุม รัฐมนตรีว่าการเกษตรและสหกรณ์ จากพรรคภูมิใจไทย

-ธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกรณ์ จากพรรครวมไทยสร้างชาติ

-ไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกรณ์ จากพรรคเพื่อไทย

-วิสุทธิ์ ชัยอรุณ รัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกรณ์ จากพรรคเพื่อไทย


-ประเสริฐ จันทร์รวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จากพรรคเพื่อไทย

-สุชาติ ตันเจริญ รัฐมนตรีช่วยคมนาคม จากพรรคเพื่อไทย

-เกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร รัฐมนตรีข่วยคมนาคม จากพรรคภูมิใจไทย


-กิตติรัตน์ ณ ระนอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จากพรรคเพื่อไทย

-วีระศักดิ์ หวังสุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ จากพรรคเพื่อไทย

-อนุทิน ชาญวีระกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จากพรรคภูมิใจไทย

-วิทยา แก้วภารดัย รัฐมนตรีช่วยสาธารณสุข จากพรรครวมไทยสร้างชาติ


-ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงา จากพรรคพลังประชารัฐ

-ชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกรณ์ จากพรรคภูมิใจไทย

-สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสากกรรม จากพรรคเพื่อไทย

-ปานปรีย์ พหิทธานุกร รัฐมนตรีว่าการกนะทรวงการต่างประเทศ จากพรรคเพื่อไทย

-วราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

 -พิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกนะทรวงท่องเที่ยว จากพรรคภูมิใจไทย

-พรหมินทร์ เลิศสุริเดช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีจิทัล จากพรรคเพื่อไทย

-สุพัฒน์พงศ์ พันธ์มีเชาร์ รัฐมนตรีว่าการดระทรวงพลังงาน จากพรรครวมไทยสร้างชาติ

-สุขสมรอย วันทนียกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม จากพรรคภูมิใจไทย


-จุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร จากพรรครวมไทยสร้างชาติ

-สมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา จากพรรคเพื่อไทย

-นายทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม จากพรรคประชาชาติ


การจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีลงตัวหมดแล้ว รอเพียงผลโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีจากรัฐสภาในวันที่ 22 สิงหาคมนี้เท่านั้น

 #นายหัวไทร #จัดตั้งรัฐบาล

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น