โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2566

คืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ขอขอบใจท่านทั้งหลายที่ได้นำเหรียญราชการชายแดนมามอบให้ การที่ข้าพเจ้าได้ออกเยี่ยมจังหวัดชายแดน ก็เพราะระลึกอยู่เสมอว่าข้าราชการและประชาชนในจังหวัดชายแดน (ชมคลิป)


คืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก  ขอขอบใจท่านทั้งหลายที่ได้นำเหรียญราชการชายแดนมามอบให้ การที่ข้าพเจ้าได้ออกเยี่ยมจังหวัดชายแดน ก็เพราะระลึกอยู่เสมอว่าข้าราชการและประชาชนในจังหวัดชายแดน  (ชมคลิป) สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๖ จากรายการคืนคุณให้แผ่นดินอย่าพลาดติดตามชม ความผาสุกของประชาชน อยู่เหนือชีวิตและความเหนื่อยยากของตำรวจตระเวนชายแดน ในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 13.55 น. - 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก


 " เทปแรก  ..คลิปรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก พุทธศักราช 2566 ปีเถาะ ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 

13.55 น. - 14.00 น.  สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก " https://youtu.be/zxL_SwkAFjU


“…ขอขอบใจท่านทั้งหลายที่ได้นำเหรียญราชการชายแดนมามอบให้ การที่ข้าพเจ้าได้ออกเยี่ยมจังหวัดชายแดน ก็เพราะระลึกอยู่เสมอว่าข้าราชการและประชาชนในจังหวัดชายแดนนั้น ย่อมได้รับความสะดวกสบายน้อยกว่าผู้ที่อยู่ในเมืองหลวงยิ่งในเวลาที่ประเทศใกล้เคียงบังเกิดสถานการณ์ไม่สงบเรียบร้อยด้วยแล้ว ก็จะทำให้ลำบากยิ่งขึ้นโดย

เฉพาะตำรวจภูธรชายแดน ต้องไปปฏิบัติหน้าที่ห่างไกลจากความเจริญ ซึ่งไม่เคยชินมาก่อน ย่อมทำให้ได้รับความทุกข์ยาก ตรากตรำมาก การที่ท่านทั้งหลายได้อดทนปฏิบัติหน้าที่ในถิ่นอันทุรกันดารเช่นนั้น เป็นการเสียสละความสุขส่วนตัว เพื่อประโยชน์ส่วนรวมคือความมั่นคงของชาติ และความผาสุกของประชาชนด้วยความห่วงใยในความลำบากที่ท่านทั้งหลายได้รับดังกล่าวนั้น และใคร่จะได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือกัน

      ข้าพเจ้าจึงได้ออกเยี่ยมตามที่ต่าง ๆ ขอให้ท่านทั้งหลายได้ทราบด้วยว่า

       ข้าพเจ้าระลึกถึงการปฏิบัติหน้าที่อันยากลำบากของท่านทั้งหลายอยู่เสมอและยินดีให้ความช่วยเหลือแก่ท่านทั้งหลายด้วยทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติของเรา

     ข้าพเจ้าขอขอบใจท่านอีกครั้งที่ได้พร้อมใจกันนำเหรียญราชการชายแดนมามอบให้ในวันนี้…”

    วังสระปทุม พระนคร

7 มกราคม 2508 เวลา 16.30 น. พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสทรงรับเหรียญราชการชายแดน


 " เสียสละ อดทน ดำรงตนอย่างมีเกียรติ ตำรวจตระเวนชายแดน " 


ตำรวจตระเวนชายแดนเป็นหน่วยที่มีคุณลักษณะสำคัญ 3 ประการ คือ 

๑. สามารถปฏิบัติหน้าที่ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมได้อย่างตำรวจ

 ๒. สามารถรบได้อย่างทหาร 

๓. สามารถบริการประชาชนแทนกระทรวง ทบวง กรมอื่นๆ ได้อย่างข้าราชการ


  อย่าพลาดติดตามชม ความผาสุกของประชาชน อยู่เหนือชีวิตและความเหนื่อยยากของตำรวจตระเวนชายแดน ในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 13.55 น. - 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก


CR : รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น