โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจที่สุดแห่งปี ‘ภูมิใจไทย’ โดดเด่นแก้โควิด พปชร.มีความขัดแย้งสูง ประชาธิปัตย์เป็นสถานบัน และประชาชนคาดหวังสูง

 ซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจที่สุดแห่งปี ‘ภูมิใจไทย’ โดดเด่นแก้โควิด พปชร.มีความขัดแย้งสูง ประชาธิปัตย์เป็นสถานบัน และประชาชนคาดหวังสูง

 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผอ.สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เปิดเผยว่า ผลสำรวจ เรื่อง “ที่สุดแห่งปี สุดแห่งพรรคการเมือง” กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 1,190 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 14-17 ธ.ค.65 พบว่า เมื่อถามถึงพรรคการเมืองที่เป็นสถาบันการเมืองในระบอบประชาธิปไตยมายาวนานที่สุด พบว่า ร้อยละ 56.3 คือพรรคประชาธิปัตย์ รองลงมาคือ ร้อยละ 20.4 คือพรรคเพื่อไทย ร้อยละ 18.9 คือพรรคภูมิใจไทย และอื่นๆ ร้อยละ 4.4 ได้แก่ พรรคพลังประชารัฐ พรรคก้าวไกล เป็นต้น

 

เมื่อถามถึง พรรคการเมืองที่ถูกคาดหวังให้ช่วยเหลือเกษตรกร พบ 5 อันดับแรกที่มากที่สุดคือ ร้อยละ 43.0 พรรคประชาธิปัตย์ รองลงมาคือ ร้อยละ 39.8 พรรคภูมิใจไทย ร้อยละ 30.7 พรรคเพื่อไทย ร้อยละ 26.9 พรรคพลังประชารัฐ และร้อยละ 9.6 พรรคก้าวไกล

 ที่น่าสนใจคือ ที่สุดภาพจำของประชาชนต่อพรรคการเมือง พบว่า ร้อยละ 72.7 ระบุ พรรคภูมิใจไทย โดดเด่นบริหารจัดการวัคซีนโควิด ณ สถานีกลางบางซื่อ และมีผลงานโดดเด่นดูแลบุคลากรการแพทย์ อสม. ในระดับพื้นที่ห่างไกล นอกจากนี้ ร้อยละ 58.1 ระบุ พรรคภูมิใจไทย รักชาติบ้านเมือง ปกป้องเชิดชูสถาบัน เสาหลักของชาติมากที่สุด ในขณะที่ร้อยละ 43.9 ระบุ พรรคประชาธิปัตย์ ขวัญใจเกษตรกร ไม่มีประวัติด่างพร้อยเรื่องทุจริต

 ที่น่าเป็นห่วงคือ พรรคการเมืองที่มีความขัดแย้งสูงภายในพรรค ส.ส.หรือผู้แทนราษฎรย้ายออก ได้แก่ ร้อยละ 46.9 พรรคพลังประชารัฐ ร้อยละ 38 พรรคเพื่อไทย และร้อยละ 36.2 พรรคประชาธิปัตย์ อย่างไรก็ตาม พรรคการเมืองที่ ส.ส. หรือผู้แทนราษฎร ย้ายเข้ามากสุดได้แก่ ร้อยละ 54.9 พรรคภูมิใจไทย ร้อยละ 41.4 พรรคเพื่อไทย และร้อยละ 40.6 พรรคพลังประชารัฐ

 เมื่อถามถึงผู้นำพรรคการเมืองที่ประชาชนวางใจเป็นมือแก้ปัญหาปากท้อง รายได้และหนี้สินของประชาชนได้ คือ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ร้อยละ 61.4 รองลงมาคือ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ร้อยละ 38.8 และนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ร้อยละ 35.8 ตามลำดับ

ผอ.ซูเปอร์โพลกล่าวว่า ผลโพลชิ้นนี้ชี้ให้เห็นว่า ที่สุดแห่งปี สุดแห่งพรรคการเมือง เป็นหัวข้อโพลที่ทำให้เห็นภาพแห่งการรับรู้และภาพจำของประชาชนต่อพรรคการเมืองและผู้นำพรรคการเมืองที่ทำงานเพื่อประชาชนตลอดปีที่ผ่านมา โดยพบว่า พรรคประชาธิปัตย์เป็นสถาบันทำงานการเมืองมายาวนานในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและได้เป็นขวัญใจเกษตรกรไม่มีประวัติด่างพร้อยเรื่องทุจริต ในขณะที่พรรคการเมืองที่สุดภาพจำของประชาชนต่อพรรคการเมืองที่โดดเด่นบริหารจัดการวัคซีน ดูแลบุคลากรการแพทย์ อสม. และรักชาติบ้านเมือง ปกป้องเชิดชูสถาบัน เสาหลักของชาติมากที่สุดคือพรรคภูมิใจไทย

 โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเป็นมือแก้ปัญหาปากท้อง เพิ่มรายได้ลดหนี้สินของประชาชนมากที่สุด ทิ้งช่วงเกือบเท่าตัวห่างจากนางสาวแพทองธาร ชินวัตร

ตามติดด้วยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ อย่างไรก็ตาม ในอีกด้านหนึ่งของภาพจำของประชาชนคือ ความขัดแย้งภายในพรรคการเมืองและทำให้มี ส.ส. หรือผู้แทนราษฎรย้ายออกจำนวนมากที่สุดได้แก่พรรคพลังประชารัฐ ตามลำดับในผลสำรวจครั้งนี้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น