โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ร.ร.วัดราษฏร์สโมสร(ไพโรจน์วิทยา) จัดกีฬาสี “ราษฏร์สโมสรเกมส์๖๕”จัดขบวนพาเหรดยิ่งใหญ่ สวยงามอลังการ ตระการตา (ชมคลิป)

 ร.ร.วัดราษฏร์สโมสร(ไพโรจน์วิทยา) จัดกีฬาสี “ราษฏร์สโมสรเกมส์๖๕จัดขบวนพาเหรดยิ่งใหญ่ สวยงามอลังการ ตระการตา (ชมคลิป) 

   
  ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้/ภาพข่าว/รายงาน

  
        เมือวันที่ 15 ธันวาคม  2565 ร.ร.วัดราษฏร์สโมสร(ไพโรจน์วิทยา)  อ.รือเสาะ จ.นราธิวาสร.ร.วัดราษฏร์สโมสร(ไพโรจน์วิทยา)   จัดกีฬาสีนักเรียน “ราษฏร์สโมสรเกมส์๖๕” โดยจัดให้มีขบวนพาเหรดเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ สวยงามอลังการตระการตา ทั้งชุดแต่งกายและการรณณรงค์ต่างๆ เดินแห่ไปรอบตลาด  ในเขตเทศบาลตำบลรือเสาะ
         โดยมีนายทวี  ดำมินทร์  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร(ไพโรจน์วิทยา) ให้เกียรติ ไปเป็นประธานพิธีเปิด โดยมี นางสาวเพ็ญนภา  รัตนสุริยา  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร ให้การต้อนรับ มีหัวหน้าส่วนราชการ และพ่อค้า ประชาชน ให้เกียรติมาร่วมงาน


   ในการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน “ราษฏร์สโมสรเกมส์” “ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 15- 16 ธันวาคม  2565 โดยมีวัตถุประสงค์การจัดกิจกรร เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ แสดงออกถึงความสามารถทางด้านกีฬา รู้กฎ รู้กติกาการแข่งขัน ส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัย มีน้ำใจเป็นกีฬาที่ดี สร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคีระหว่าง ครู ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชนและเพื่อให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง และเพื่อต่อต้านยาเสพติด

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น