โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565

กต.ตร.สภ.รือเสาะกต.ตร.สภ.รือเสาะจัดประชุม เน้น!! สนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ พร้อมมอบบัตร แสดงตนของ กต.ตร.สภ.รือเสาะ (มีคลิป)

 กต.ตร.สภ.รือเสาะกต.ตร.สภ.รือเสาะจัดประชุม เน้น!! สนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ พร้อมมอบบัตร แสดงตนของ กต.ตร.สภ.รือเสาะ (มีคลิป)     ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้/รายงานภาพข่าว      เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม   2565ที่ผ่านมา เวลา13.30 น. ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการสถานีตำรวจภูธรรือเสาะ นายเจริญลาภ  นราสัตยวงศ์ ประธาน กต.ตร.สภ.รือเสาะ ทำหน้าที่ประธาน ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรรือเสาะ (กต.ตร.สภ.รือเสาะ ) ครั้งที่ 3 ประจำปี งบประมาณ 2565      เพื่อให้คำปรึกษา ขอเสนอแนะข่าวสาร ปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ หาทางแก้ไข ส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของตำรวจและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ งาน ประจำเดือนชี้แจงปัญหาต่างๆ       ในพื้นที่รับผิดชอบ และ กำหนดแนวทางปฏิบัติ ประสานร่วมกันแก้ไขปัญหา โดยมี พ.ต.อ.อภิสฤษฎ์  มณีโชติ ผกก.สภ.รือเสาะ เข้าร่วมร่วมประชุม


      ทั้งนี้ ในโอกาสนี้ นายเจริญลาภ  นราสัตยวงศ์ ประธาน กต.ตร.สภ.รือเสาะร่วมกับพ.ต.อ.อภิสฤษฎ์  มณีโชติ ผกก.สภ.รือเสาะ ได้ทำพิธีมอบแสดงตนของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรรือเสาะ (กต.ตร.สภ.รือเสาะ )   ซึ่งออกบัตรโดย นายสนั่น พงษ์อักษร  ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  ประธานกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดนราธิวาส 

 

 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น