โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สุดยอดนักบริหาร TOP CEO ยอดเยี่ยมแห่งปี 2022 งานมอบรางวัลสุดยอดผู้บริหารและแบรนด์ ชั้นนำในเอเชีย การมอบรางวัลในครั้งนี้เป็นการมอบ ให้แก่ผู้บริหารองค์กรธุรกิจที่มีคุณสมบัติโดดเด่น

 สุดยอดนักบริหาร TOP CEO ยอดเยี่ยมแห่งปี 2022  งานมอบรางวัลสุดยอดผู้บริหารและแบรนด์ ชั้นนำในเอเชีย การมอบรางวัลในครั้งนี้เป็นการมอบ ให้แก่ผู้บริหารองค์กรธุรกิจที่มีคุณสมบัติโดดเด่น

ในด้านบริหารงาน การพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง มีวิสัยทัศน์กว้างขวาง รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพ

บุคคลากร เพื่อสร้างความแข็งแกร่งแก่ธุรกิจให้ สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ซึ่งทุกท่านล้วนมีความโดดเด่นในการนำพาธุรกิจ ให้เดินหน้าต่อไปภายใต้สถานการณ์ของโลกธุรกิจ

ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สู่การเป็นต้นแบบที่พัฒนาคุณภาพและศักยภาพในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง

 

รางวัลเกียรติยศสูงสุด ที่ผู้ประกอบการจะได้รับการรับรองจากภาครัฐบาลและเอกชนและสามารถนำมาการันตีสร้าง ความเชื่อมั่นไม่ใช่แค่ในประเทศไทย เท่านั้นที่ผ่านมายังเป็นมาตรฐานที่สามารถนำไปใช้ ในระดับสากลได้

 


รางวัลธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน เป็นที่ยอมรับของกลุ่มประเทศอาเซียนที่โดดเด่นเป็นเวทีในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและ SMEs ที่โดดเด่นซึ่งมีศักยภาพในการเป็นผู้เล่นทางเศรษฐกิจระดับโลกในอุตสาหกรรมต่างๆของตน

 

ผลการดำเนินงานที่โดดเด่นและการมีส่วนร่วมใน

กลุ่มบูรณาการความสำคัญของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมถึงการยอมรับความเชื่อมโยงและการเชื่อมต่อระหว่างธุรกิจในอาเซียนซึ่งเป็นเจ้าของและดำเนินการ  ตระหนักถึงวิสาหกิจที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างมหาศาลในประชาคมอาเซียน

 

เจ้าของธุรกิจยอดเยี่ยมที่ได้แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จอย่างมีวินัยสำคัญผ่านทางผู้นำการวางตำแหน่งทางการตลาดและผลการดำเนินงานของ บริษัท

 

Young Entrepreneur

 

เจ้าของธุรกิจที่โดดเด่นที่ประสบความสำเร็จอย่างมีสำคัญผ่านทางผู้นำการวางตำแหน่งทางการตลาดและผลการดำเนินงานของ บริษัท

 

รูปแบบธุรกิจที่โดดเด่นซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบทางสังคมอย่างยั่งยืนผ่านการดำเนินธุรกิจหลักของ บริษัท

 

เป็นรางวัลสำหรับผู้ประกอบการที่มีความมุ่งมั่นทุ่มเทให้กับการเติบโตและความเป็นเลิศในขณะที่มีส่วนสำคัญในการสร้างผลดีต่อประชาคมอาเซียนและสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่น ๆ ผ่านความสำเร็จและชัยชนะ

 

โครงการนี้ได้ผู้ประกอบการธุรกิจและสินค้าไทยในทุกด้าน  โดยมุ่งเน้นการเปิดตลาดใหม่ เพื่อให้ผู้ประกอบการส่งออกไทยสามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าโลก ดังนั้นผู้ประกอบการรายเล็กที่กำลังต้องการที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาต่อยอดสินค้าและบริการของตัวเองก็สามารถมีส่วนร่วมได้

 

การมอบรางวัลยอดเยี่ยมให้แก่องค์กรธุรกิจ

เพื่อเชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่องค์กรธุรกิจที่มีความโดดเด่นในการพัฒนาหรือปรับปรุงประสิทธิภาพ คุณภาพมาตราฐานขององค์กรและธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรีบจากประชาคม หรือผู้ใช้บริการในระดับประเทศแล้ว ยังเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติด้วยโดยเฉพาะในเศรษฐกิจประชาคม อาเซียน จึงได้รับรางวัล

 

การคัดเลือกและการให้คะแนนทั้งในด้านกระบวนกาผลิต การตลาด ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

 

หมายเหตุ" ทั้งนี้การพิจารณาเป็นไปตามความเหมาะสมและประวัติที่ทุกๆท่านส่งเข้ามาเพื่อการพิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทุกประการ เพื่อเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจในการทำงานและเป็นต้นแบบและเป็นแบบ อย่างที่ดีสืบไป

 

สนใจร่วมผลงานและประวัติ เพื่อเข้าร่วมคัดเลือก  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

👑Contact Info👑

 

👉ดร.ทัศนีย์ ยานพาณิชย์ ตำแหน่ง:คณะกรรมการผู้ประสานงานกิจกรรม คัดสรรบุคคลและองค์กร สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย(สว.นท) 

 

Line: https://line.me/ti/p/x39l9JGSpC

 

E-mail: pattresia69@gmail.com

 

📲:09-17-16-1555

 

เรายินดีให้คำปรึกษาและให้ข้อมูลเพิ่มเติม

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น