โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565

โครงการงานประทานรางวัลเกียรติยศ ระฆังทอง (บุคคลแห่งปี) ครั้งที่ 15 ประจำปี 2565 งานเกียรติยศ รางวัลเพื่อคนไทยและสังคมไทย

 โครงการงานประทานรางวัลเกียรติยศ ระฆังทอง (บุคคลแห่งปี) ครั้งที่ 15 ประจำปี 2565  งานเกียรติยศ รางวัลเพื่อคนไทยและสังคมไทย

 


รางวัลระฆังทอง ปี 2565 รางวัลแห่งคนดีที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่องค์กรเครือข่ายต่างๆๆ อันเกิดคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ  เพื่อเป็นแรงกระตุ้นส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการทำความดีอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นขวัญกำลังใจที่เกิดพลังกลายเป็นความภาคภูมิใจให้แก่ตนเอง  เป็นเครื่องหมายสัญลักษณ์ของคนดีที่คอยเตือนใจเตือนสติแก่ตนเองว่าครั้งหนึ่งเราเคยได้มายืนเข้ารับรางวัลอยู่บนเวทีแห่งความดีอันทรงเกียรติยศนี้  
 เพื่อเป็นต้นแบบตัวอย่างแห่งการทำความดีให้แก่บุคคลและองค์กรต่างๆ  เป็นแบบอย่างนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนปฏิบัติตนในการทำความดี  อันที่จะนำพามาซึ่งความสุขให้แก่สังคมในส่วนรวม  ร่วมเสนอรายชื่อตนเองหรือในนามองค์กรต่างๆ  ตามสาขาในรายละเอียดนี้.   โล่เกียรติยศแห่งการทำความดีอันทรงเกียรติและสูงสุดนี้ มอบเพื่อยกย่อง ส่งเสริมเชิดชูเกียรติ

 
สนใจร่วมผลงานและประวัติ เพื่อเข้าร่วมคัดเลือก  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

👑Contact Info👑

 👉ดร.ทัศนีย์ ยานพาณิชย์ ตำแหน่ง:คณะกรรมการผู้ประสานงานกิจกรรม คัดสรรบุคคลและองค์กร สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์  แห่งประเทศไทย(สว.นท)

 

Line: https://line.me/ti/p/x39l9JGSpC

 

E-mail: pattresia69@gmail.com

 

📲:09-17-16-1555

 

เรายินดีให้คำปรึกษาและให้ข้อมูลเพิ่มเติม

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น