โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565

นิพนธ์” เผยศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนานแล้วว่า ไม่ต้องหยุดปฎิบัติหน้าที่ เดินหน้าทำงาน ผลักดันออกโฉนดทั่วไทย

 นิพนธ์” เผยศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนานแล้วว่า ไม่ต้องหยุดปฎิบัติหน้าที่ เดินหน้าทำงาน ผลักดันออกโฉนดทั่วไทย“นิพนธ์” เผยศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องให้วินิจฉัยเรื่องคุณสมบัติแต่ไม่มีเหตุที่จะให้หยุดปฎิบัติหน้าที่ จึงให้ทำหน้าที่ต่อตั้งแต่พฤศจิกายนปี 2564 แต่ไม่อยากป่าวประกาศ ยันเดินหน้าทำงาน ผลักดันออกโฉนดทั่วไทย

……


     นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตนเองทราบผลการรับคำร้องของศาลรัฐธรรมนูญนานแล้ว แต่ไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่

     

       ทั้งนี้ นายประเสริฐพงษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้หยิบยกเรื่องการประมูลงานของ อบจ.สงขลาขึ้นมาเป็นประเด็นในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ และเมื่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ปปช.)ชี้ว่าคดีมีมูล นายประเสริฐพงษ์ ก็ร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ผ่านนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฏร โดยร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของนายนิพนธ์ สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรค 1 (4) ประกอบมาตรา 160(6) และมาตรา 98(8) หรือไม่

     “ผลการพิจารณา ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้อง และเอกสารประกอบคำร้องแล้ว เห็นว่า ……………….ไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่” นายนิพนธ์ กล่าว

      นายนิพนธ์ กล่าวอีกว่า ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องนี้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 แต่ที่ไม่นำเรื่องนี้มาเปิดเผย เนื่องจากเป็นหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้แถลงข่าว แต่แจกเป็นเอกสารข่าว      “ในวันนั้นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 3 เรื่อง เรื่องของผมอยู่ในอันดับ 3 เอกสารข่าวของศาลรัฐธรรมนูญ เรื่องของผมจึงอยู่ในอันดับ 3 และอยู่หน้า 2 ถ้าไม่สังเกต และไม่ตั้งใจอ่านให้จบก็จะไม่เห็น

     กล่าวสำหรับผลการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ “ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้อง และเอกสารประกอบคำร้องแล้ว เห็นว่า กรณี เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 179(3) ประกอบมาตรา 82 วรรค 1 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 มาตรา 7(9) จึงมีมติเอกฉันท์รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย ให้ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง

      ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้อง “ยังไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ถูกร้องมีกรณีตามที่ถูกร้อง จึงมีคำสั่งว่า ผู้ถูกร้องไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรค 2”

      “ผมทำตามนโยบายของท่านหัวหน้าที่ให้ไว้ว่า มุ่งมั่น ตั้งใจทำงานให้หนัก ให้เป็นผลงานของพรรค พูดให้น้อย ไม่ต้องตอบโต้ประเด็นทางการเมือง ถ้าเป็นประเด็นทางการเมืองให้โฆษกพรรคเป็นคนแถลงตอบโต้ เรื่องศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าผมไม่ผิด ให้ทำหน้าที่ต่อไป ผมจึงไม่ได้แถลงข่าว รวมถึงเรื่องเรียกร้องให้ลาออก อ้างจริยธรรมนักการเมือง ก็ในเมื่อศาลรัฐธรรมนูญตัดสินแล้วว่าไม่ผิด จะเรียกร้องจริยธรรมอะไรอีกละ”

      นายนิพนธ์ ยืนยันว่า ตั้งแต่เข้ารับตำแหน่ง และได้รับมอบหมายงานให้กำกับดูแลกรมที่ดิน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภัย และรัฐวิสาหกิจอีก 3 แห่ง ก็ผบักดันงานเต็มที่ อย่างการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน เราก็ทำงานเชิงรุก “โฉนดคือชีวิต”

ได้ออกโฉนดที่ดินที่ไม่มีปัญหาไปแล้วจำนวนมาก ส่วนที่ยังมีปัญหาทับซ้อน ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ เร่งทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับมือกันแก้ปัญหา

      “โฉนดคือชีวิต เมื่อประชาชนมีโฉนดที่ดิน ก็สามารถทำมาหากินได้อย่างสบายใจ และเข้าถึงแหล่งเงินกู้เพื่อการลงทุน ผมได้เห็นรอยยิ้มของชาวบ้านที่ได้รับโฉนด เราเองก็สุขใจที่ทำให้ชาวบ้านมีความสุข”

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น