โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

" โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ บ้านจาเราะปูโงะ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา"

 " โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ณ บ้านจาเราะปูโงะ  ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา"

 









 โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านจาเราะปูโงะ ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ลาดชัน แนวเทือกเขาสันกาลาคีรี ลักษณะดินเป็นดินลูกรัง มีแหล่งน้ำเป็นน้ำซับกั้นฝายดิน หน้าฝายดาดคอนกรีต ที่ตั้งห่างจากเขตเทศบาลเมืองเบตง 12 กิโลเมตร ติดชายแดนไทย -มาเลเซีย

 



โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเป็นแหล่งจ้างงาน ช่วยเหลือราษฎรให้มีงานทำ มีรายได้พอเลี้ยงชีพ  เพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารให้แก่ท้องถิ่นยามปกติและในยามฉุกเฉิน  เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ให้แก่ราษฎร เกี่ยวกับการทำเกษตร ปศุสัตว์  และประมง สุดท้ายเพื่อให้ราษฎรได้รวมกลุ่มกันด้วยความรัก ความสามัคคีในการประกอบอาชีพและมีมาตรการระวังป้องกันตนเองจากภัยคุกคามของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ

 

  อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์ที่ 20 พ.ค. 2565 เวลา 23.00 น. - 23.30 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

อภิคม แก้วละเอียด พิธีกรภาคสนามรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

 

CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น