โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565

นายหัวไทร..เปิดประเด็น เช็ค…เลือกตั้งแยกเบอร์ “เลือกคนเลือกพรรค”

 นายหัวไทร..เปิดประเด็น  เช็ค…เลือกตั้งแยกเบอร์ “เลือกคนเลือกพรรค”ก่อนถึงวันโหวตเลือกเบอร์ลงคะแนน ใช้เบอร์เดียวกันหรือแยกเบอร์ระหว่างเลือกคนกับเลือกพรรค ซาวเสียงใน กมธ.แล้ว สองเบอร์ชนะขาด        

……

การเลือกตั้งครั้งต่อไปเป็นที่แน่นอนแล้วว่า จะต้องใช้บัตรสองใบ แยกระหว่างเลือกพรรคกับเลือกคน ตามรัฐธรรมนูญที่มีการแก้ไขใหม่ แต่ประเด็นวันนี้คือ ระหว่างพรรคกับคนจะใช้เบอร์เดียวกัน หรือคนละเบอร์ ความคิดเห็นในกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สส…. มีความเห็นไม่ตรงกันชัดเจน ฝ่ายหนึ่งอยากให้ใช้สองเบอร์ เพื่อไม่ให้มีปัญหาขัดต่อรัฐธรรมนูญ แต่อีกฝ่ายอยากให้ใช้เบอร์เดียวกัน เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนของประชาชน

      เมื่อความเห็นแย้งกันอยู่ก็ต้องใช้วิธีการโหวต แต่ทั้งกรรมาธิการ และสมาชิกรัฐสภาทุกคนมีสิทธิ์ในการขอสงวนคำแปรญัตติ เพื่อไปอภิปรายอธิบายเหตุผลกันในที่ประชุมใหญ่

     การประชุมของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. (ฉบับที่….) พ.ศ….. จะมีขึ้นในวันที่ 30 มี.ค. ที่จะถึงนี้ เพื่อที่จะลงมติประเด็นบัตรเลือกตั้ง ส.ส.เขตและ สส.บัญชีรายชื่อว่าจะให้ใช้เป็นหมายเลขเดียวกันทั่วประเทศหรือไม่ หรือจะให้แยกเบอร์กัน


อย่างที่บอก ขณะนี้เสียงแตกเป็น 2 ฝ่าย 

มีทั้งฝ่ายที่ให้ใช้หมายเลขเดียวกันทั้ง ส.ส.เขตและบัญชีรายชื่อกับฝ่ายที่อยากให้ใช้บัตรเลือกตั้ง ส.ส.เขตและบัญชีรายชื่อ เป็นคนละเบอร์กัน


ก่อนจะมีการโหวตกันในคณะกรรมาธิการฯ จากการเช็คกระแสแล้วโดยแนวโน้มค่อนชัดเจนว่า เสียงส่วนใหญ่ในคณะกรรมาธิการจะลงมติไปในทางให้ใช้บัตรเลือกตั้ง ส.ส.เขตและบัญชีรายชื่อ เป็นคนละเบอร์กัน โดยสามารถรวบรวมเสียงสนับสนุนได้เกินครึ่ง หรือ 25 เสียงแล้ว 

จากจำนวนกรรมาธิการทั้งหมด 49 คน ได้แก่ ส.ว.14 เสียง ครม. 8 เสียง พลังประชารัฐ 6 เสียง  ภูมิใจไทย 3 เสียง ชาติไทยพัฒนา 1 เสียง รวมแล้ว 32 เสียง 


ขณะที่ฝ่ายที่สนับสนุนให้ใช้บัตรเบอร์เดียวกันส่วนใหญ่เป็น ส.ส.ฝ่ายค้าน นำโดยพรรคเพื่อไทย 8 เสียง พรรคก้าวไกล 3 เสียง พรรคเสรีรวมไทย พรรคประชาชาติ พรรคละ 1 เสียง ได้เพียง 13 เสียง เท่านั้น 


ในขณะที่ พรรคประชาธิปัตย์ที่มี 3 เสียง ล่าสุดแม้ท่าทีของพรรคต้องการให้เบอร์แยกกันแต่ในกรรมาธิการแตกเป็นสองฝ่ายมีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย กับการใช้บัตรเลือกตั้งส.ส.เขตและบัญชีรายชื่อเป็นหมายเลขเดียวกัน 

ส่วนพรรคเศรษฐกิจไทย ที่มี รอ.ธรรมนัส พรหมเผ่า คุมเสียงอยู่ในสภา 18 เสียง

ยังสงวนท่าที ยังไม่รู้ว่าจะลงคะแนนไปในทางใด

       เท่านี้ก็เห็นชัดแล้วครับว่า ผลโหวตในคณะกรรมาธิการฯจะออกมาอย่างไร คือ จะต้องใช้เบอร์แยกกันระหว่างพรรค (ปาร์ตี้ลิสต์) กับคน( สส.เขต) ส่วนใครจะได้จะเสียกับการใช้วิธีการนี้ ค่อยว่ากัน

     โดยสรุปในการเลือกตั้งครั้งหน้า จะใช้บัตรเลือกตั้งสองใบ “เลือกคนกับเลือกพรรค” และคนกับพรรคก็ใช้คนละเบอร์กัน ส่วนวิธีการในการคำนวณ สส.ที่แต่ละพรรคจะได้จะใช้สูตรไหน 100 หาร หรือ 400 หาร ก็ต้องลุ้นกันต่อไป

 #นายหัวไทร #แยกเบอร์เลือกตั้ง #คนกล้าคืนถิ่น

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น