โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565

🏷 แม่ทัพภาคที่ 4 พบปะผู้นำศาสนา ยะลา สงขลา และนราธิวาส เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอน 1443 ขับเคลื่อนแนวทางสันติวิธี ให้รอมฎอนปีนี้เป็นปีอันประเสริฐของทุกคน 🏷(ชมคลิป)

 

🏷 แม่ทัพภาคที่ 4 พบปะผู้นำศาสนา  ยะลา สงขลา และนราธิวาส เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอน  1443 ขับเคลื่อนแนวทางสันติวิธี ให้รอมฎอนปีนี้เป็นปีอันประเสริฐของทุกคน 🏷(ชมคลิป) 

 
วันนี้ 29 มีนาคม 2565  เวลา 09.30 น. พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วย พลโท ธิรา แดหวา แม่ทัพน้อยที่ 4/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และคณะได้เดินทางเข้าพบปะเยี่ยมเยียน คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดยะลา นราธิวาส และสงขลา เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1443 ส่งกำลังใจฝากผ่านไปยังพี่น้องมุสลิม ขอให้รอมฎอนปีนี้ได้เก็บเกี่ยวผลบุญอย่างสมบูรณ์ตามที่ได้ตั้งใจ ตลอดจนเชิญชวนผู้หลงผิดได้กลับมาหาครอบครัว สู้ด้วยแนวทางสันติวิธี ให้รอมฎอนปีนี้เป็นปีอันประเสริฐ โดยมีประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดร่วมให้การต้อนรับ และพูดคุยในครั้งนี้ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 อย่างเคร่งครัด

 
พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า "วันนี้เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ดี ที่ได้เดินทางมาพบปะคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอน ซึ่งเป็นเดือนอันประเสริฐที่พี่น้องมุสลิมจะได้ปฏิบัติศาสนกิจถือศีลอดตามบทบัญญัติ ต้องขอส่งกำลังใจฝากผ่านผู้นำศาสนาไปยังพี่น้องมุสลิมทุกพื้นที่ ขอให้รอมฎอนปีนี้ได้เก็บเกี่ยวผลบุญดังที่รอคอย เป็นปีแห่งการซอบัร เตาบัต และซูโกร (อดทน อภัยโทษ ขอบคุณ) อย่างสมบูรณ์ การได้มาพบปะ และพูดคุยกับผู้นำศาสนาในแต่ละโอกาสจะได้นำข้อเสนอเเนะต่างๆ เพื่อเป็นทิศทางในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างตรงจุด ที่ผ่านมาต้องขอขอบคุณคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และผู้นำศาสนาในพื้นที่ ซึ่งได้ทำความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานให้กับประชาชนได้รับทราบ ปีนี้ในส่วนของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ฝากผู้นำศาสนาได้พูดคุย ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนได้ปฏิบัติตามประกาศของจุฬาราชมนตรีอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการควบคุมและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาด และหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า หรือเจ้าหน้าที่รัฐได้สนับสนุนส่งเสริมในการปฏิบัติศาสนกิจห้วงเดือนอันประเสริฐนี้ก็ยินดีที่จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้อย่างเต็มที่"

 
ทั้งนี้ในโอกาสเดือนรอมฎอน ขอเชิญชวนให้ผู้ที่หลงผิด หรือผู้เห็นต่างได้กลับมาหาครอบครัว กลับมาปฏิบัติศาสนกิจอย่างเต็มรูปแบบ และลดการก่อเหตุ สามารถแจ้งความจำนงมายังผู้นำศาสนาในพื้นที่ ซึ่งจะไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติ หรือบังคับใช้กฏหมายแต่อย่างใด โดยในห้วง 10 วันสุดท้าย (เอี๊ยะติกาฟ ) ของเดือนรอมฎอน จะมีมัสยิดที่เข้าร่วมโครงการสานใจสู่สันติ รองรับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงหรือผู้เห็นต่างจากรัฐที่หลบหนีอยู่ในห้วงที่ผ่านมา ได้กลับมาประกอบศาสนกิจอย่างเต็มรูปแบบ ผ่านกลไกลของผู้ประสานงานในระดับพื้นที่ ทำให้เดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งความบริสุทธิ์ปราศจากเหตุรุนแรง ทั้งนี้จะได้มีการพูดคุย หารือแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งอย่างสันติวิธี นำความสงบสุขกลับคืนสู่พี่น้องประชน สู่สันติสุขอย่างยั่งยืนตลอดไป■■■

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น