โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2564

รายการคืนคุณให้แผ่นดินวันจันทร์นี้นำเสนอเรื่องราวสาระดีๆมานำเสนอผู้ชมทางบ้านอีกหนึ่งเรื่องค่ะเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  รายการคืนคุณให้แผ่นดินวันจันทร์นี้นำเสนอเรื่องราวสาระดีๆมานำเสนอผู้ชมทางบ้านอีกหนึ่งเรื่องค่ะเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ( อพ.สธ.)

 

​เป็นโครงการที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบสานพระราชปณิธาน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรของ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  และในปีพุทธศักราช 2535 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ ทรงสืบทอดพระราชปณิธานต่อจนถึงปัจจุบัน
 สำหรับงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หมายถึง งานสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนางานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อยู่ภายใต้กรอบการสร้างจิตสำนึก มีกิจกรรม 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม  จังหวัดกระบี่ได้รับการตอบรับเป็นสมาชิกการเข้าร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริคำย่อ (อพ.สธ.) งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น เมื่อวันที่ 25 มกราคม ปีพุทธศักราช 2560รายการคืนคุณให้แผ่นดินนำภาพและบรรยากาศโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  และได้รับเกียรติสัมภาษณ์ท่านวุฒิชัย เป็ดทอง อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม จังหวัดกระบี่ และผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่รักผืนแผ่นดินบ้านเกิดและต้องการคืนคุณให้แผ่นดิน อยู่ที่อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ คุณสาวัน ตัน กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยอินโดปาล์มออยล์แฟคทอรี่ จำกัด 


ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายที่ดิน 6 ไร่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารใกล้กับอุทยานประวัตศาสตร์ ย้อนรอยพระเศวต เพื่อโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ


 อย่าพลาดติดตามชมออกอากาศวันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 23.30 - 00.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

คุณสุรีย์พร ดวงทอง

คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง

พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

(กดหมายเลข 5 )


CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น