โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2564

กองร้อยทหารราบที่ 2513 เร่งประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความเข้าใจ พร้อมเชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส covid-19 ในพื้นที่จังหวัดสงขลา

 กองร้อยทหารราบที่ 2513 เร่งประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความเข้าใจ พร้อมเชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส covid-19 ในพื้นที่จังหวัดสงขลา 


➡️วันนี้ 3 ธันวาคม 2564 ที่ บ้านคลองน้อย ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา กองร้อยทหารราบที่ 2513 ลงพื้นที่ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส covid-19 ตลอดจนร่วมรณรงค์เชิญชวน เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส covid-19 สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ (Herd Immunity) ให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยมี ร่วมกับผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ 
➡️ ทั้งนี้ผู้บัญชาการทหารบก และแม่ทัพภาคที่ 4 มีนโยบายให้หน่วยทหารได้ปฏิบัติงานในการช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องประชาชน ควบคู่ไปกับรณรงค์สร้างการรับรู้
 และสร้างความเข้าใจในการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ในพื้นที่ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนได้เข้าเชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส covid-19 สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เพื่อให้ประเทศก้าวข้ามผ่านวิกฤต covid-19 ไปพร้อมกัน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น