โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2564

" เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ "

 

" เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ "

 


   ด้วยในสำนึกพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน " เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ " ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคีร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน ๔ สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และ ประชาชน


 อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ จึงได้น้อมนำแนวทางจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ มาจัดกิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ อุทยานประวัติศาสตร์ ย้อนรอยพระเศวต เพื่อเป็นการบำเพ็ญประโยชน์และสร้างจิตสำนึกในการดูแล รักษา ทำความสะอาด สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และเพื่อรำลึกถึงคุณพระเศวตฯ ซึ่งเป็นช้างต้นคู่พระบารมีลำดับที่ ๑ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
 เพื่อร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ อันหาที่สุดมิได้ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอสืบสานพระราชปณิธานความจงรักภักดี จะยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม รักชาติบ้านเมือง และสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ และประชาชนต่อไป

 
 อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 23.30 - 00.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

คุณสุรีย์พร ดวงทอง คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง   พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

(กดหมายเลข ๕ )

 

CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น