โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564

นายทศพล สวัสดิสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดงานวันดินโลก ภายใต้หัวข้อ “พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร” พร้อมเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

 

นายทศพล สวัสดิสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดงานวันดินโลก ภายใต้หัวข้อ พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกรพร้อมเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

 

         วันที่ 23 ธันวาคม 2464  นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นายทศพล สวัสดิสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้เป็นประธานเปิดงานวันดินโลก ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกรและเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 

โดยมีนางลัดดาวัลย์ จันทิตย์ รักษาการแทนเกษตรจังหวัดนราธิวาสและนายนรา สุขไชย ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส นายเทอดศักดิ์ รัญจวน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส พ.ต.อ.ดุลยามาน แยนา รองผบก.ภ.จว.นราธิวาส นายสังคม เกิดก่อ นายอำเภอตากใบ นายอนิรุทร บัวอ่อน นายอำเภอสุไหงปาดี นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล นายอำเภอบาเจาะ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

 

        โดยการจัดงานในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกร ในการแก้ปัญหาด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็วทั่วพื้นที่ โดยที่เกษตรกรไม่ต้องเดินทางไปหาเจ้าหน้าที่และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ตลอดจนสร้างการรับรู้ ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและเกิดจิตสำนึกในการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน


 ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้บริการเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนโดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหา ให้ได้บริการทางการเกษตร เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้การเกษตรเสริมเพิ่มเติมควบคู่กันไปด้วย

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น