โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

"นิพนธ์ฯ" เดินหน้า พิจารณา พรบ.ถอดถอนฯ

 

"นิพนธ์ฯ" เดินหน้า พิจารณา พรบ.ถอดถอนฯ

 


   เมื่อเวลา 09.30  น. วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา  ที่ห้องประชุม N 402 อาคารรัฐสภา นายนิพนธ์  บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. .... ครั้งที่ 20 เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ....

 โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้เชิญ  สมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) (ประกอบด้วย สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย) กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

   โดยคณะกรรมมาธิการฯ  จะเร่งเรัดพิจารณาให้จบโดยเร็ว เพื่อนำร่างที่ผ่านการพิจารณา ไปรับฟังความคิดของประชาชนอีกรอบ ในช่วงเดือนธันวาคมของปีนี้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น