โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

นายทศพล สวัสดิสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส คนใหม่ ซึ่งเป็นนักปกครอง นักพัฒนา ที่มากประสบการณ์ แสดงถึงความตั้งใจและสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องชาวนราธิวาส ว่าต้องการทำงานเพื่อเติมเต็มให้พี่น้องประชาชนชาวนราอยู่ดีมีสุข

 

นายทศพล สวัสดิสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  คนใหม่ ซึ่งเป็นนักปกครอง นักพัฒนา ที่มากประสบการณ์ แสดงถึงความตั้งใจและสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องชาวนราธิวาส ว่าต้องการทำงานเพื่อเติมเต็มให้พี่น้องประชาชนชาวนราอยู่ดีมีสุขเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมานายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่านายทศพล สวัสดิสุข ปลัดจังหวัดสตูล ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส (ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ลงนามโดยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย) เดินทางมาพร้อมกับคุณนายจรูญศรี สวัสดิสุข โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ร่วมแสดงความยินดีและได้มอบหมายให้นายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอเมืองสตูล, นายพิชยภัทร เรืองราตรี นายอำเภอทุ่งหว้า และผู้แทนข้าราชการ 7 อำเภอของจังหวัดสตูล ร่วมเดินทางมาส่งด้วย ณ บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ถนนภูผาภักดี หน้าสวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นสวนสุขภาพและอุทยานการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส (TK park Narathiwas) ซึ่งเปิดให้ประชาชนใช้บริการเมื่อเร็วๆ นี้ ในโอกาสนี้นายทศพล สวัสดิสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้กล่าวขอบคุณผู้ร่วมเดินทางมาส่ง, ให้กำลังใจ, แสดงความยินดี ที่ได้รับตำแหน่งใหม่ ซึ่งได้ให้ความเชื่อมั่นกับชาวจังหวัดนราธิวาส ว่ามีความตั้งใจที่จะทำงานอยู่จังหวัดนราธิวาส เพื่อรับใช้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาส โดยจะไปเยี่ยมเยียน พบปะประชาชนตามอำเภอต่างๆ ตามบทบาทหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา สมกับที่มอบความไว้วางใจในการทำงาน ตามโอกาสที่จะเอื้ออำนวย
 ซึ่งเป็นการเดินทางมารับราชการครั้งแรกที่จังหวัดนราธิวาส แต่เป็นคนที่เข้าใจและรู้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างดี ที่มีพี่น้องประชาชนนับถือศาสนาอิสลามเป็นส่วนใหญ่ เพราะเกิดที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา และได้เรียนหนังสืออยู่ในพื้นที่ตั้งแต่ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และต่อปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
ซึ่งเคยร่วมกิจกรรมและมีเพื่อนทั้งไทยพุทธ มุสลิม จึงมีความเข้าใจเป็นอย่างดี ศาสนาไม่ใช่อุปสรรคในการทำงาน เพราะทุกคนต่างก็ต้องทำความดีให้กับสังคม ให้อยู่ดี มีสุข ร่วมมือร่วมใจ ในการทำงานกับทุกภาคส่วน เพื่อให้จังหวัดนราธิวาสกลับสู่สันติสุขโดยเร็ว


 สำหรับประวัติการรับราชการ บรรจุราชการครั้งแรก เป็นปลัดอำเภอโคกโพธิ์, ปลัดอำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี, ปลัดอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี, กองป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สังกัดส่วนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, ปลัดอาวุโสอำเภอควนกาหลง, ปลัดอาวุโสอำเภอละงู, ปลัดอาวุโสอำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล, ป้องกันจังหวัดพัทลุง, ป้องกันจังหวัดสงขลา, นายอำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย, นายอำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง, นายอำเภอบางแก้ว, นายอำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง, นายอำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา, ปลัดจังหวัดสตูล ปี 2561-2564, รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิการยน 2564
 โดยมีนายปรีชา นวลน้อย ปลัดจังหวัดนราธิวาส, นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส, นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงโกลก, นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะ, นายสังคม เกิดก่อ นายอำเภอตากใบ, ว่าที่ร.ต.จิรัสย์ ศิริวัลลภ นายอำเภอระแงะ, นายอนิรุทร บัวอ่อน นายอำเภอสุไหงปาดี, นายรุสดี ปูรียา นายอำเภอแว้ง, นายดำรงศักดิ์ แก้วดวง นายอำเภอยี่งอ, นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล นายอำเภอบาเจาะ, นายอรุณ ศรีใส นายอำเภอสุคิริน, ว่าที่ร.ต.สมบัติ สิงห์คาร นายอำเภอจะแนะ, นายมาหะมะยากี หะยีมะ นายอำเภอเจาะไอร้อง, นายหฤษฎ์ มาหะมะ ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอศรีสาคร, นางสาวสุนีย์ มาหะ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนราธิวาส, หัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการสังกัดกรมการปกครอง, ข้าราชการสังกัดสำนักงานจังหวัดนราธิวาส, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ประชาชน


 และนายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ นำคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนราธิวาส และคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนราธิวาส ร่วมให้การต้อนรับ โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น