โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2564

นิทรรศการนำเสนอผลงาน และจัดแสดงสินค้าหลังจบโครงการ Bloom Deep South Identity Product

 

นิทรรศการนำเสนอผลงาน และจัดแสดงสินค้าหลังจบโครงการ Bloom Deep South Identity Product


การพัฒนา และสร้างโอกาสทางด้านธุรกิจนวัตกรรม สำหรับผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ของพื้นที่ภาคใต้ชายแดน”ในวันเสาร์ ที่ 11 และ วันอาทิตย์ ที่ 12 กันยายน 2564  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดนิทรรศการนำเสนอผลงาน และจัดแสดง 23 ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนาในโครงการ Bloom Deep South Identity Product ณ มลายู ลิฟวิ่ง  จังหวัดปัตตานี ผสมผสานกับรูปแบบ Visual Exhibition ผ่านทาง https://owlstudio360.com/bloom2021/?openExternalBrowser=1  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พันธุ์อาจ  ชัยรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นประธานในพิธีและกล่าวปาฐกถา 

ในหัวข้อ โอกาสและนวัตกรรมในพื้นที่ชายแดนใต้ มีใจความว่า 3 จังหวัดชายแดนใต้ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมในรูปแบบอัตลักษณ์ของตัวเอง เราต้องผลักดันขับให้อัตลักษณ์เหล่านี้กลายเป็นคุณค่าที่นำเสนอต่อตลาดและสังคม นั่นคือนวัตกรรมในเชิงกระบวนการวิธีคิด มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว Innovation Thailand เรามาสร้างสรรค์ประเทศด้วยนวัตกรรมไปด้วยกันครับ และได้รับเกียตรจากคุณนิอันนุวา  สุไลมาน นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี กล่าวบรรยายพิเศษในหัวข้อ เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับแผนพัฒนาเมือง

  แขกรับเชิญพิเศษ คุณอานนท์  ไพโรจน์  แห่ง Anonpairot Design Studio, คุณวีระชัย  ปราณวีระไพบูลย์  ผู้บริหาร The Attitude Club,  คุณศรันย์  เย็นปัญญา  แห่ง 56th Studio พูดคุยสร้างแรงบันดาลใจ, ร่วมเสวนาในหัวข้อ แบรนด์บันดาลใจ กับผู้ประกอบการที่ผ่านที่เข้าร่วมโครงการ และร่วมชมหนังสั้น 5 เรื่องราว จาก 5 ผู้กำกับชื่อดังที่สุดของภาคใต้

            โครงการ Bloom Deep South Identity Product การพัฒนา และสร้างโอกาสทางด้านธุรกิจนวัตกรรม สำหรับผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ของพื้นที่ภาคใต้ชายแดน” แบ่งเป็น 4 ส่วนหลัก ประกอบด้วย

-กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรเชิงปฎิบัติการ

-การพัฒนาผลิตภัณฑ์

-สารคดี หรือหนังสั้น จำนวน 5 เรื่อง

-นิทรรศการนำเสนอผลงาน และจัดแสดงสินค้า

มีผู้ประกอบการให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมคัดเลือกจำนวน 72 โครงการ และมีผู้ประกอบการผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จำนวน 23 โครงการ แบ่งเป็น 4 กลุ่มประเภท ได้แก่ กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชน, กลุ่มเครื่องดื่ม, กลุ่มอาหารและสมุนไพร, กลุ่มของตกแต่ง ของใช้และของที่ระลึก


  โดยผู้ประกอบการสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ และผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาจากโครงการไปต่อยอดสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจภาคใต้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการนำเสนอผลงาน โครงการ Bloom Deep South Identity Product ณ มลายู ลิฟวิ่ง  จังหวัดปัตตานี ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันอาทิตย์ ที่  26 กันยายน 2564  และในรูปแบบ Visual Exhibition ผ่านทาง https://owlstudio360.com/bloom2021/?openExternalBrowser=1

 

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Page Facebook: Bloom Deep South Identity Product

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น