โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2564

นายบุญพาศ รักนุ้ย รอง ผวจ.นราธิวาส ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยต้นแบบการใช้งานวิจัยและนวัตกรรมในการขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดนราธิวาส

 

นายบุญพาศ รักนุ้ย รอง ผวจ.นราธิวาส  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยต้นแบบการใช้งานวิจัยและนวัตกรรมในการขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดนราธิวาส

วันที่ 23 กันยายน 2564 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า

 นายบุญพาศ  รักนุ้ย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนายอนันต์  แสงชาตรี  พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส  ร่วมพิธี

ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยต้นแบบการใช้งานวิจัยและนวัตกรรมในการขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 3 อาคารอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

 
นายอนันต์  แสงชาตรี  พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า  จังหวัดนราธิวาส ได้รับการประสานงานจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  ในการจัดทำโครงการวิจัย เรื่องต้นแบบการใช้งานวิจัยและนวัตกรรมในการขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดนราธิวาส เพื่อวิเคราะห์สาเหตุความยากจนและคนจนของกลุ่มเป้าหมาย  ค้นหา  สอบทาน และสำรวจทุนคนจนและครัวเรือนที่กระจายอยู่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อนำข้อมูลมาออกแบบ พัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรมแก้จนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำที่สอดคล้องกับบริบทและคนจนเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

 
 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย  จำนวน  ๒๑  หน่วยงาน ในจังหวัดนราธิวาส เพื่อบูรณาการความร่วมมือที่ครอบคลุมทุกมิติแบบองค์รวมในการช่วยเหลือครัวเรือนยากจนให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาทักษะ  พัฒนาคุณภาพชีวิต ในการปรับปรุงเงื่อนไขที่จำเป็นต่อการดำรงชีพให้เอื้อต่อการสร้างหรือเพิ่มรยาได้ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น