โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564

สว.สวัสดิ์ สมัครพงศ์ เป็นประธานมอบป้ายให้ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถีบ้านมะขาม ต.น้ำตก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีฯ ภายใต้โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การตกแต่งภูมิทัศน์ในชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว(มีคลิป)

 

สว.สวัสดิ์ สมัครพงศ์   เป็นประธานมอบป้ายให้ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถีบ้านมะขาม ต.น้ำตก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีฯ ภายใต้โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การตกแต่งภูมิทัศน์ในชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว(มีคลิป)
  ประพันธ์    ฤทธิวงศ์  บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้/รายงาน             นายสวัสดิ์  สมัครพงศ์  สมาชิกวุฒิสภานครศรีธรรมราช ได้ไปเป็นประธานพิธีเปิดและมอบป้ายให้กับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี บ้านมะขาม  ตำบลน้ำตก  อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช   ภายใต้โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การตกแต่งภูมิทัศน์ในชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนของคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย “ไสใหญ่” ในการนี้ว่าที่ร้อยตรีกิตติภพ รอดดอน นายอำเภอทุ่งสง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช และคุณนิกร ชิดเชื้อ เกษตรอำเภอทุ่งสง


            ได้กล่าวต้อนรับ พร้อมคณะนักวิจัย และผู้ใหญ่ในพื้นที่ผู้ใหญ่สัมพันธ์ หนูอินทร์แก้ว ผู้ใหญ่บ้านบ้านมะขาม หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำ
ตก และพี่น้องชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถีบ้านมะขาม ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมคณะตำบลเขาขาวของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราชและผู้มีเกียรติได้ให้การต้อนรับ โดยโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การตกแต่งภูมิทัศน์ในชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเป็น 1 ใน 7  

           โครงการการขับเคลื่อนการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมและมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจฐานรากยุคไวรัสโควิด  โดยการจัดการ ความรู้และการวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชนและสังคมกรณีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยได้รับการส่งเสริมจากคณะอนุกรรมาธิการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมและมุ่งผลสัมฤทธิ์วุฒิสภาที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติโครงการมีวัตถุประสงค์ถ่ายทอดเทคนิคและองค์ความรู้การจัดตกแต่งภูมิทัศน์
            เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนโครงการดำเนินการกับ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถีบ้านมะขาม ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านห้วยทรายขาว  ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ในการเปิดและมอบป้ายให้กับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถีบ้านมะขาม ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

           เพื่อการใช้ประโยชน์ของชุมชนในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ของตำบล จากนั้นนายสวัสดิ์ สมัครพงศ์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครศรีธรรมราช ว่าที่ร้อยตรีกิตติภพ รอดดอนนายอำเภอทุ่งสง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช นายนิกร ชิดเชื้อเกษตรอำเภอทุ่งสง คณะนักวิจัย และผู้ใหญ่หนูอินทร์แก้ว ผู้ใหญ่บ้านมะขาม หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำตก
      พร้อมด้วยนักจัดการทางสังคมหรือU2Tตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสงนครศรีธรรมราชของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ร่วมกันแสดงความยินดีและบันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึก

ขอบคุณ สุรชัยแก้วชู ถ่ายภาพ พวงรัตน์วิชัยดิษฐ รายงาน คิดถึงจังเรดิโอออนไลน์ และสื่อสร้างสรรค์เพื่อเมืองนคร

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น