โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ขอเรียนแจ้ง "งานประทานรางวัลวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ ครั้งที่๘ " "รางวัล พิฆเนศวร" บุคคลและข้าราชการ ตัวอย่างต้นแบบ ประจำปี ๒๕๖๔ "

 

ขอเรียนแจ้ง "งานประทานรางวัลวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ ครั้งที่๘  " "รางวัล พิฆเนศวร" บุคคลและข้าราชการ ตัวอย่างต้นแบบ  ประจำปี ๒๕๖๔ "

 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกรางวัลบุคคลเข้ารับรางวัล บุคคลและข้าราชการ ตัวอย่างต้นแบบ ประจำปี ๒๕๖๔

 

เพื่อยกย่องบุคคลที่ทำความดี เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับบุคคลที่หมั่นเพียรและตั้งใจ ในการกระทำ ความดีต่อสังคมและประเทศชาติโดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกดังนี้

 

๑.เป็นบุคคลที่ทำ ให้เกิดประโยชน์ ต่อสังคมและประเทศชาติ ริเริ่มหรือสนับสนุน โครงการสาธารณประโยชน ต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งในด้านการศึกษา ความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ และการเมือง ตลอด ถึงการค้นคว้าและวิจัยต่างๆ

๒.เป็นบุคคลที่มีความกตัญญูกตเวที อย่างลึกซึ้งต่อผู้มีพระคุณ

๓.เป็นผู้ที่แสดงออกซึ่งความเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยากด้วยการอุทิศตนให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

๔.เป็นผู้ที่แสดงออก ซึ่งการปกป้อง พิทักษ์บุคคลอื่น หรือสังคม ด้วยความกล้าหาญเสียสละ โดยไม่เกรงกลัวต่อภยันตราย

๕.เป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบตนเอง ต่อสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม ชื่อสัตย์โปร่งใส และมีจรรยาบรรณ ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับการทำงาน

 

เอกสารเพิ่มเติมดังนี้

๑. มีหลักฐานรับรองตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานราชการ อาทิ สำเนาบัตรประชาชน

๒. มีเอกสารและหลักฐานยืนยันในการประกอบอาชีพที่สุจริต อาทิ ใบรับรอง จากบริษัท ฯลฯ หลังจากได้ข้อมูลเบื้องต้นแล้ว จะนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ เช็คประวัติและคุณสมบัติ

 

ขออนุญาตเรียนแจ้ง

เนื่องด้วยสถานการการณ์โควิท19 ในตอนนี้ทำให้การจัดงาน

ปรับเปลี่ยนพิธีมอบเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการนโยบายของรัฐ  ทางโครงการสว.นท จึงมีความประสงค์ปรับเปลี่ยน

เป็นการมอบพิธีงานประทานรางวัล "พิฆเนศวร" ครั้งที่ ๙

ถ่ายทอดออกอากาศทางททบ.5  (ช่อง 5 )

(รายการพิเศษ)  ในเดือนกันยายน  เพื่อเป็นเกียรติประวัติให้ทุกๆท่านมา    โอกาสนี้

 

  📍สิ่งที่ได้รับในงานประทานรางวัลในครั้งนี้ 

 

🏆 โล่รางวัล "พิฆเนศวร "

 

🏆 ใบประกาศเกียรติแสดงความยินดีเพื่อเป็นเกียรติประวัติ

 

🏆 ใบประกาศเกียรติงานประทานรางวัล"พิฆเนศวร"

  พร้อมอัดกรอบหลุยส์

 

🏆 CD เทปออกอากาศทางททบ.5

 

 

จัดส่งไปรษณีย์หลังจากออกอากาศประกาศผลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

 

 

หมายเหตุ" ทั้งนี้การพิจารณาเป็นไปตามความเหมาะสมและประวัติที่ทุกๆท่านส่งเข้ามาเพื่อการพิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทุกประการ เพื่อเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจในการทำงานและเป็นต้นแบบและเป็นแบบ

อย่างที่ดีสืบไป

 

สนใจร่วมผลงานและประวัติ เพื่อเข้าร่วมคัดเลือก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

👑Contact Info👑

 

ดร.ทัศนีย์ ยานพาณิชย์ ณ กรุงเทพ

ตำแหน่ง: ที่ปรึกษาและคณะกรรมการพิเศษ

สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์

หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย(สว.นท)

 

Line: https://line.me/ti/p/x39l9JGSpC

 

E-mail: pattresia69@gmail.com

 

📲:09-17-16-1555

 

เรายินดีให้คำปรึกษาและให้ข้อมูลเพิ่มเติม

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น