โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ขอเรียนเชิญร่วมส่งชื่อประวัติและผลงานเข้ารับรางวัล ประกาศเกียรติผลรางวัลวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ

 

ขอเรียนเชิญร่วมส่งชื่อประวัติและผลงานเข้ารับรางวัล           ประกาศเกียรติผลรางวัลวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ
  🏆      "งานประทานรางวัล" พิฆเนศวร"ครั้งที่ ๙

                    ประจำปีพุทธศักราช ปี ๒๕๖๔

   📺    กำหนดการประกาศเกียรติออกอากาศทางททบ.5

               วันพฤหัสบดีที่  ๒๙  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔

             📺       เวลา  ๑๓.๓๐ - ๑๓.๕๕ น. 

  🔶พลเอก พิจิตร  กุลละวณิชย์ องคมนตรี ในรัชกาลที่๙             (ประธานที่ปรึกษาอำนวยการโครงการ)

  


   ขอเรียนแจ้งบุคคลต้นแบบด้านหน่วยงาน ข้าราชการ ครู อาจารย์ วิทยากร จิตอาสา ด้านหน่วยงาน นักธุรกิจ

เจ้าของโรงงาน  เจ้าของบริษัท เจ้าของแบรนส์สินค้าต่างๆ ด้านการแสดงละเล่นต่างๆ บุคคลทำงานเพื่อสังคม  เพื่อประโยชน์เพื่อส่วนรวม เพื่อประเทศชาติ🙏

แนวทางการดำเนินการ พิจารณาประวัติเพื่อเข้าร่วมงาน รางวัล "พิฆเนศวร"(รชต)  รางวัลวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ

จะมอบให้บุคคลและองค์กร ข้าราชการ หน่วยงานด้านจิตอาสา ด้านนักธุรกิจ เจ้าของธุรกิจต่างๆรวมถึง นักจัดรายการ พิธีกร ผู้ประกาศข่าว และผู้ผลิตรายการ

นักข่าวที่มีคุณสมบัติเด่นดังต่อไปนี้

๑.มอบให้แก่บุคคลและองค์กร  ที่ทำคุณประโยชน์และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและประเทศในด้านต่างๆ

๒.เป็นผู้ที่ประพฤติดี เรียบร้อย ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีงามของบ้านเมือง

๓.เป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นเกี่ยวกับสร้างสรรค์และการอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและสิ่งแวดล้อม

สังคมของชาติบ้านเมือง

๔.เป็นผู้ทำงานเพื่อสังคม ด้านจิตอาสา ทำงานเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

๕.เป็นผู้ไม่มีติดคดีความด้านคดีต่างๆ เพื่อส่งผลต่อการพิจารณาและประวัติเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมงาน

๖.เป็นผู้ชี้แนะแนวทางด้านสังคม เพื่อเป็นต้นแบบต่อเยาวชนรุ่นหลังต่อไป

       ขออนุญาตเรียนแจ้งประชาสัมพันธ์

เนื่องด้วยสถานการการณ์โควิท19ที่ยังคงทำให้สถานการณ์ ในตอนนี้ทำให้การจัดงานยังคงจัดงานในรูปแบบเดิมไม่ได้

ทางคณะกรรมการและฝ่ายการจัดกิจกรรมโครงการขอเรียนแจ้งการปรับเปลี่ยนพิธีมอบเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการนโยบายของรัฐ  ทางโครงการมูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทยจึงมีความประสงค์ปรับเปลี่ยนเพื่อเป็นไปตามความเหมาะสมเป็นการมอบพิธีงานประทานรางวัล "พิฆเนศวร"

 ครั้งที่ ๙  ประจำปี  ๒๕๖๔

   📺   ถ่ายทอดออกอากาศทางททบ.5  (ช่อง 5 )

       (รายการพิเศษ)  ในเดือนกันยายน 

ในวันพฤหัสบดีที่  ๒๙  กันยายน  ๒๕๖๔

เพื่อเป็นเกียรติประวัติให้ทุกๆท่านมา    โอกาสนี้

 

สนใจร่วมผลงานและประวัติ เพื่อเข้าร่วมคัดเลือก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

👑Contact Info👑

 

ดร.ทัศนีย์ ยานพาณิชย์ ณ กรุงเทพ

ตำแหน่ง: ที่ปรึกษาและคณะกรรมการพิเศษ

สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์

หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย(สว.นท)

 

Line: https://line.me/ti/p/x39l9JGSpC

 

E-mail: pattresia69@gmail.com

 

📲:09-17-16-1555

 

เรายินดีให้คำปรึกษาและให้ข้อมูลเพิ่มเติม

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น