โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564

นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานมอบป้ายประกาศและธงสีฟ้า "หมู่บ้าน/ชุมชน สีฟ้า" ให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชน ที่ไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดี

 

นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานมอบป้ายประกาศและธงสีฟ้า "หมู่บ้าน/ชุมชน สีฟ้า" ให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชน ที่ไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดี
     วันที่ 13 สิงหาคม 2564 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีมอบป้ายประกาศและธงสีฟ้า "หมู่บ้าน/ชุมชน สีฟ้า" ให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชน ที่ไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด - 19 ในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดีนายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้กล่าวว่า "หมู่บ้าน/ชุมชน สีฟ้า" เป็นหนึ่งในแนวคิดของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยให้ประชาชนในชุมชน ร่วมทำและร่วมตัดสินใจกันเอง ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ในระดับหมู่บ้าน อาทิเช่น การคัดกรองผู้เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงเพื่อกักตัว 14 วัน การปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุข เว้นระยะห่าง, สวมหน้ากาก, ล้างมือ, ตรวจอุณหภูมิร่างกาย, สแกนไทยชนะ อย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง การส่งเสริมให้มีการปลูกและใช้สมุนไพรในการรักษาและป้องกันโรคโควิด-19 การค้นหาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง Rex-ray และรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันฉีดวัคซีนแล้วไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เพื่อจัดตั้งเป็น "หมู่บ้าน สีฟ้า" เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดในระดับต่ำ และเป็นแบบอย่างที่มีระบบดูแลตนเองในหมู่บ้านหรือชุมชน และสามารถคลี่คลายและผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตของโรคโควิด-19 และได้มอบพันธุ์ไม้ฟ้าทะลายโจร ให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดนราธิวาส จาก 13 อำเภอ มีจำนวน 119 หมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งจัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมฉัตรวาริน ที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดี โดยมีนายอำเภอสุไหงปาดี หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับด้านนายอนันต์  แสงชาตรี  พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเดินทางมากับคณะ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า  ในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส ได้มีการจัดทำโครงการและกิจกรรมพลังกองทุนแม่ต้านภัยโควิด และสร้างความมั่นคงทางอาหาร เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากวันแม่ 12 สิงหา สู่วันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน 25 พฤศจิกายน 2564  ขึ้น เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  12 สิงหาคม 2564 เป็นช่องทางที่ประชาชนได้แสดงออกในพระมหากรุณาธิคุณ  และเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมและโครงการหมู่บ้าน
สีฟ้า “หมู่บ้านนี้ ไม่มี โควิด-19”  ของจังหวัดนราธิวาส  ซึ่งมีหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นหมู่บ้านสีฟ้า “หมู่บ้านนี้ ไม่มีโควิด-19” จำนวน  69 หมู่บ้าน/ชุมชน  คิดเป็นร้อยละ  21.90  โดยกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงาน ระหว่างเดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน  2564  โดยให้ทางอำเภอร่วมกับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดังกล่าว 

ดำเนินกิจกรรมเพาะปลูกพืชผักสวนครัว  พืชผักสมุนไพร  ไม่น้อยกว่า 10  ชนิด หรือเลี้ยงสัตว์ ทั้งปศุสัตว์และประมง ณ ที่ทำการกองทุนแม่ของแผ่นดินหรือสถานที่สาธารณประโยชน์ตามความเหมาะสม  โดยให้มีการดำเนินการ kick off กิจกรรม ระหว่างวันที่  11 – 16  สิงหาคม  2564 ใน 13 อำเภอของจังหวัดนราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น