โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564

นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมคณะ ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

 

นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมคณะ ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”วันที่ 13 สิงหาคม 2564  นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นายบุญพาศ  รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และ นายอนันต์  แสงชาตรี  พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส  พร้อมด้วย นางจารุวรรณ จันทร์มา พัฒนาการอำเภอสุไหงปาดี ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการขุดปรับพื้นที่ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” แปลงนายวชิระ  ทุเรศพล  หมู่ 12 ตำบลสุไหงปาดี  อำเภอสุไหงปาดี (งบเงินกู้ จำนวน 1 ไร่)

 


        ต่อมา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือนต้นแบบ ตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ  "โคก หนอง นา โมเดล"  แปลงนายบุญสม  ลีนิน  หมู่ที่ 9 บ้านตลิ่งสูง ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี (งบกรมฯ จำนวน 3 ไร่)

 


        ในการนี้ นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้ ให้คำแนะนำเรื่องการปลูกป่า 5 ระดับ การปลูกพืชสมุนไพร และการดำเนินกิจกรรม "COVID ระบาดหนัก ชวนเพื่อนปลูกผักไว้กินกัน" แก่ครัวเรือนต้นแบบ

 


ด้านนายอนันต์ แสงชาตรี พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส กล่าวเพิ่มเติมว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้  เพื่อตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการดำเนินงานฯ ซึ่งในแต่ละพื้นที่ขณะนี้ ได้ดำเนินขุดบ่อ สระน้ำ ในแปลงนาตามรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล โดยได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากแล้วเสร็จทั้งหมด ก็จะเป็นศูนย์เรียนรู้ ทฤษฎีใหม่ ให้กับประชาชนในพื้นที่และประชาชนทั่วไป

 เข้าศึกษาดูงาน เพื่อนำไปขยายต่อยอดในพื้นที่ของตนเอง นอกเหนือจากเป็นศูนย์เรียนรู้แล้ว ครัวเรือนต้นแบบที่เข้าร่วมโครงการ ก็จะมีความเป็นอยู่ที่ดี มีรายได้ตลอดทั้งปี เนื่องจากการทำเกษตรทฤษฎีใหม่แบบผสมผสาน จะมีทุกอย่างภายในพื้นที่ สามารถเก็บจำหน่ายได้ ทั้งพืชยืนต้นไม้ผลและพืชผักอายุสั้น ดังนั้น จึงเป็นอีกโครงการหนึ่ง ที่จะต่อยอดให้ครัวเรือนต้นแบบ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ต่อไป


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น