โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

" คลองขุดแห่งศรัทธากับศาสตร์พระราชาเพื่อความยั่งยืน" A FITHFUL CANAL AND THE KING'S PHILOSOPHY

 

  " คลองขุดแห่งศรัทธากับศาสตร์พระราชาเพื่อความยั่งยืน"  A FITHFUL CANAL AND THE KING'S PHILOSOPHY

 


  ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกพร้อมคุณมัฌชิมา ทองหล่อ วิทยากรกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร / ราชอาณาจักร ลงพื้นที่ไปบ้านศาลาบ้านดิน และได้รับฟังเรื่องราวมหาสวัสดิ์คลองขุดแห่งศรัทธาจากท่านวันชัย สวัสดิ์แดง  ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ใช้น้ำบ้านศาลาดินพร้อมเรื่องราวที่ไม่เคยไดัทราบมาก่อนเลย     คลองมหาสวัสดิ์มีอีกชื่อนึงว่าคลองชัยพฤกษ์ เป็นคลองที่ไหลเป็นที่กั้นระหว่างอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี กับเขตตลิ่งชันและทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร เริ่มต้นจากคลองลัดบางกรวยหรือคลองบางกอกน้อย ไหลผ่านพุทธมลฑลออกไปจบที่แม่น้ำท่าจีนที่ตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม มีความยางถึง 28 กิโลเมตร

 โดยในเวลลานี้คลองมหาสวัสดิ์ เป็นเส้นทางการเดินทางโดยเรือที่สำคัญของชาวบ้านในละแวกใกล้เคียง โดยน้ำจากคลองมหาสวัสดิ์ยังสามารถเอาไปทำประโยชน์ได้ในด้านเกษตรกรรม สามารถเรียกได้ว่าเป็นประโยชน์ให้ใช้งานแล้วยังเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวอีกด้วย โดยรอบๆคลองมหาสวัสดิ์ก็มีชุมชนคลองมหาสวัสดิ์อยู่อีกด้วย

 


  อย่าพลาดติดตามชมเรื่องราวคลองขุดแห่งศรัทธากับศาสตร์พระราชาเพื่อความยั่งยืน คลองมหาสวัสดิ์รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 23.30 น. - 00.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

คุณสุรีย์พร ดวงทอง  คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง  พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน  คุณธรณ์ชยะ ฐณิยะกิตติอังกูร

พิธีกรภาคสนามรายการ

 

CR : ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น