โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

แรงศรัทธา สมาคมแม่ดีเด่น ห้าแม่ใจดี ร่วมบริจาคเงินมอบพระภิษษุในพื้นที่ จชต.ช่วยเหลือประสบปัญหาโควิด

 แรงศรัทธา  สมาคมแม่ดีเด่น ห้าแม่ใจดี ร่วมบริจาคเงินมอบพระภิษษุในพื้นที่ จชต.ช่วยเหลือประสบปัญหาโควิด

  

     เมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2564 สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสงขลา นำโดยคุณแม่ศุลีพร ปิ่นทองพันธุ์ คุณแม่ ดร.โฉมยง ประทีปอุษานนท์ กรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ คุณแม่สุชาดา เกษมทรัพย์ ประธานแม่ภาค 12 คุณแม่เสาวนีย์ ประทีปทอง ที่ปรึกษาสมาคมฯ อุปนายกสมาคมฯ คุณแม่ระเบียบ จิตเกื้อ คุณแม่รัตนา บุญสม กรรมการสมาชิกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสงขลาและจังหวัดนราธิวาส 
       ได้ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือพระภิกษุในสามจังหวัดชายแดนใต้ที่ประสบปัญหาในสถานการณ์โควิค โดยมียอดรวม 32,000 บาท และจัดสรรมอบให้คณะสงฆ์ จ.ยะลา 10,000 บาท คณะสงฆ์ จ.นราธิวาส 10,000 บาท คณะสงฆ์จังหวัดปัตตานี 12,000 บาท

      โดยในวันที่ 30 กรกฏาคม 2564 คุณแม่กุลนิจ กีรติดวงจันทร์ ฝ่ายงานเลขาธิการสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสงขลา เป็นผู้แทนถวายปัจจัยจำนวน 10000 (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ถวายแก่เจ้าคณะจังหวัดยะลา ณ วัดเวฬุวัน อ.เมือง จ.ยะลา 

                นางศุลีพร ปื่นทองพันธ์ุ  นายกสมาคมแม่ดีเด่่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดสงขลา

         โดยมี พระราชปัญญามุนี เจ้าอาวาส วัดเวฬุวัน เจ้าคณะจังหวัดยะลา เป็นผู้รับมอบ  ซึ่งมี นายพงษ์ศักดิ์  พรหมสัง   รักษาการแทนสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้  ร.ต.อ.หิรัญย์เศรษฐ  แสงเทียน ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดยะลา  ไปร่วมพิธีรับมอบพร้อมทั้งประสานทุกๆฝ่ายในการให้ต้อนรับ

         นางสาวกุลนิจ  กีรติดวงจันทร์ ผู้ช่วยเลขานุการ สมาคมแม่แห่งชาติ ประจำจังหวัดสงขลา

      ทั้งนี้ เพื่อนำไปใช้ในกิจพระสงฆ์ในการบรรเทาทุกข์แก่วัดและสำนักสงฆ์ในจังหวัดยะลา ในการนี้ มีคุณแม่สิริกาญจน์  สุวรรณรัตน์ และสมาพันธ์ไทยพุทธสามจังหวัดชายแดนใต้เป็นผู้ประสานการส่งมอบ

       ทางสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสงขลา   ขอให้ทุกท่านได้รับบุญร่วมกัน ขออนุโมทนาบุญมายังทุกท่าน ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็ง พ้นภัยจากสถานการณ์โควิคคะ0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น