โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

คณะประสานงานระดับพื้นที่(สล.3) ร่วมกับปอเต็กติ๊ง(กรุงเทพ) จัดถุงยังชีพแจกจ่ายพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ จชต. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (มีคลิป)

 

คณะประสานงานระดับพื้นที่(สล.3) ร่วมกับปอเต็กติ๊ง(กรุงเทพ) จัดถุงยังชีพแจกจ่ายพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19  ในพื้นที่  จชต. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (มีคลิป)


ประพันธ์  ฤทธิวงศ์  บก.ปลายด้ามขวานชายแดนใต้/ คณะทำงาน สล. /รายงาน       เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.00 น.  ภายใต้อำนวยการ พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ มทภ.4  ให้ พ.อ.ชลัช ศรีวเชียร  ผู้ช่วยเลขานุการคณะประสานงานระดับพื้นที่( สล.3) กอ.รมน.ภาค 4 สน. ร่วมกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง (กรุงเทพ) มูลนิธิสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 14 จังหวัดภาคใต้ และมูลนิธิในเครือฯ ในพื้นที่ 3 จชต.      
        มอบถุงยังชีพเพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ Covid-19 ในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยผ่านคณะประสานงานระดับพื้นที่ (สล.3)เพื่อทำหน้าที่ส่งต่อความห่วงใย ส่งต่อน้ำใจไทย สู้ภัยโควิด-19ในครั้งนี้

         เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา  28  กรกฏาคม  2564      โดยถุงยังชีพนี้ได้จัดสรรให้แก่พื้นที่ จ.ยะลา 800 ชุด, จ.ปัตตานี 600 ชุด, และ จ.นราธิวาส 600 ชุด

.    โดย ร่วมส่งมอบถุงยังชีพ ผ่านกับทีมงาน สล.3 นราธิวาส กลุ่มจิตอาสาในพื้นที่ฯ  เพื่อนำไปแจกให้กับประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับความเดือดร้อน จากโรคระบาดดังกล่าว       ในการนี้ นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานร่วมรับมอบถุงยังชีพซึ่งมี นายสุพัฒน์  สุนันทคันธรส รองประธานศูนย์เมตตาธรรมจังหวัดนราธิวาส  และนายวิจิตร สกุลแก้ว  ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส ได้รับมอบ เพื่อแจกจ่ายแก่ผู้ยากไร้      ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อโควิด-19  ในพื้นที่ต่อไป

 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น