โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

สว.สวัสดิ์ สมัครพงศ์ สมาชิกวุฒิสภา กราบนมัสการ ท่านเจ้าคุณวัดพระธาตุฯ ปรึกษาเรื่อง .. พิธีปลุกเสก : ตำรับยาแพทย์แผนไทย สร้าง Model ใหม่ คนนครร่วมใจสู้ภัยโควิด COVID-19 ด้วยกัน

 

สว.สวัสดิ์ สมัครพงศ์ สมาชิกวุฒิสภา   กราบนมัสการ ท่านเจ้าคุณวัดพระธาตุฯ ปรึกษาเรื่อง .. พิธีปลุกเสก : ตำรับยาแพทย์แผนไทย สร้าง Model ใหม่  คนนครร่วมใจสู้ภัยโควิด COVID-19 ด้วยกัน  

       ประพันธ์  ฤทธิวงศ์  บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้/รายงาน    ตามที่  นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผนึกกำลังกับ ท่านสวัสดิ์ สมัครพงศ์ สมาชิกวุฒิสภา และกลุ่มแพทย์แผนไทย ประชุมร่วมกัน เพื่อเตรียมผลักดัน Model ใหม่ #คนนครร่วมใจสู้ภัยโควิดด้วยกัน วางเป้าหมายในการขับเคลื่อนระดับชุมชน "หมู่บ้านเข้มแข็งต้านภัยโควิด" สร้างชุมชนให้เข้มแข็งสู่ชุมชนพึ่งพาตนเอง

         นายสวัสดิ์ สมัดรพงศ์  สมาชิกวุฒิสภา  ได้ กราบนมัสการ ท่านเจ้าคุณวัดพระธาตุฯ ปรึกษาเรื่อง .. พิธีปลุกเสก : ตำรับยาแพทย์แผนไทยต้านภัยโควิด เมื่อวันที่   31 กรกฎาคม 2564เวลา : 13.00 น. ณ วิหารหลวง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารมา

          โดยทำพิธี ตำรับยา 2 ขนาน1. ตำรับยา 5 ราก 2. ตำรับยา จันทลีลาซึ่งมี    ท่านสวัสดิ์ กฤตรัชตนันท์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช    ประธานพิธีฝ่ายฆราวาส     สำหรับ เจ้าพิธี ศูนย์แพทย์แผนไทยต้านภัยโควิด  .เจ้าพิธี ฝ่ายสงฆ์วัดพระมหาธาตุ         พระเทพวินยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

            โดย นิมนต์พระ 9 รูป  2) ใช้บทสวด 3 บท     - บท 7 ตำนาน   - บท 12 ตำนาน    - บทธรรมจักรกัปปะวัฒนสูตร  ได้   เตรียมตัวยาให้พร้อมก่อนเที่ยง ณ วิหารหลวง วัดพระมหาธาตุ

      เพื่อสร้างวัคซีนใจให้กับชุมชนสมาชิกแพทย์แผนไทย สาขา ตำรับยาแผนไทย เข้าร่วมพิธีมหากุศล พิธีปลุกเสกตำรับยาแพทย์ไทย ใช้แจกให้กับประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชตัดสินใจ ใช้มาตรการเชิงรุก ผุด Model ใหม่ #คนนครร่วมใจสู้ภัยโควิดด้วยกัน   ใช้แพทย์แผนไทยและพลังชุมชนสู้กับ COVID-19 ¤

โดยมีวัตถุประสงค์ ..

     1) นำแพทย์แผนไทย (ภูมิปัญญาไทย) มาใช้ประโยชน์     2) ขับเคลื่อนการเฝ้าระวัง,การควบคุมโรคด้วยตนเอง

     3) แสวงหาแนวคิดใหม่ สู่ทางเลือกใหม่ที่ดีกว่า     4) อื่นๆ (ตามที่คนในหมู่บ้านและชุมชนต้องการ)

ในการนี้ได้แบ่งหมู่บ้านเป็น 3 ระดับ

     1) พื้นที่สีฟ้า .. กลุ่มที่ยังปลอดภัย กลุ่มนี้ต้องมีภูมิต้านทาน จะต้องเร่งสร้างภูมิตานทาน

     2) พื้นที่สีเหลือง .. กลุ่มเสี่ยง (เฝ้าระวัง)

     3) พื้นที่สีแดง .. กลุ่มที่พบผู้ป่วย ต้องกักตัว 14 วัน

โดยจะสร้างกลไกในการควบคุมและดำเนินงาน 3 ระดับ

    1) กลไกระดับจังหวัด

     2) กลไกระดับอำเภอ และ

     3) กลไกระดับหมู่บ้าน

ที่ประชุมเห็นพ้องต้องกัน จะใช้ภูมิปัญญาไทย เช่น

     1) ใช้ยา ตามตำรับยาไทย ช่วยในการรักษาและเสริมภูมิคุมกัน

     2) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ เพื่อนำสูตรอาหาร ที่มีส่วนประกอบของพืชสมุนไพร (ตัวยา) แนะนำให้ชาวบ้านทานเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน

     3) ให้คำแนะนำ ถึงแนวทางปฎิบัติตนเอง ที่ถูกต้อง ในการใช้ชีวิตอยู่ในชุมชน

     Model ใหม่นี้ ท่านผู้ว่าฯ กับท่านวุฒิสมาชิก และกลุ่มแพทย์แผนไทยในจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เคยมีการปรึกษาหารือกันแล้วหลายครั้ง เห็นว่าเป็นแนวทางที่ดี เป็นทางรอด ให้กับคนนครฯ รวมถึงคนไทยทั้งประเทศ เพื่อสู้กับภัยโควิด ซึ่งเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับแนวคิดของท่านนายกรัฐมนตรีฯ และรัฐบาล เป็นอย่างยิ่ง ณ ขณะนี้

 

จักรกฤษณ์ สุขคง(ผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกวุฒิสภา)

29 กรกฎาคม 2564

 

 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น