โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ทีมจิตอาสาเมือง ยะลา คณะกองเลขา สล.3 มอบเครื่อง PAPRs. ชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง มอบผ่าน สาธารณสุขนราธิวาส นำส่ง บุคลากรแพทย์ รพ.สู้ภัย ป้องกันโควิด 19

 

ทีมจิตอาสาเมือง ยะลา คณะกองเลขา สล.3 มอบเครื่อง PAPRs. ชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง มอบผ่าน สาธารณสุขนราธิวาส นำส่ง บุคลากรแพทย์ รพ.สู้ภัย ป้องกันโควิด 19


       เมื่อวันที่ 3 ก.ค.64 เวลา18:00 น.  ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ทีมจิตอาสาวัดเมืองยะลา พระอารามหลวง (โดยพระสิริปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดเมืองยะลา พระอารามหลวง) โดยมี พ.อ.ชลัช ศรีวิเชียร รองเสนาธิการ ศูนย์สันติวิธี/ผู้ช่วยเลขานุการคณะประสานงานระดับพื้นที่ (สล.3) นายรพี มามะ กองเลขา สล.3 และนายสมาน แตบาตู คณะทำงาน สล .3  (กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า)  ได้ดำเนินการส่งมอบหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง Power Air Purifying Respirator (PAPRs.)

  จำนวน 15 เครื่องผ่านผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลประจำอำเภอจำนวน 13 แห่งในพื้นที่ฯ เพื่อใช้ในการควบคุมโรคระบาด covid-19 ที่มีปริมาณผู้ติดเชื้อฯในพื้นที่ต่างๆเพิ่มมากขึ้นในห้วงเวลาระยะนี้ โดยก่อนหน้านี้ได้มอบผ่าน นพ.สสจ.นราธิวาสมาแล้ว 15 เครื่องนอกจากนี้ คณะยังได้มอบ สบู่เหลวฆ่าเชื้อโรค  5 ลัง เพื่อนำไปใช้ซักเสื้อผ้ากางเกง ให้กับผู้เกี่ยวข้องในการทำงานใกล้ชิด กับกลุ่มเสี่ยงในสถานการณ์โควิด 19 ได้ใช้สร้างความอุ่นใจ ป้องกันการติดเชื้อโรคระบาดอีกทางหนึ่ง

ทั้งนี้ พ.อ.ชลัช ศรีวิเชียร รองเสนาธิการ ศูนย์สันติวิธี/ผู้ช่วยเลขานุการคณะประสานงานระดับพื้นที่ (สล.3) กล่าวว่า โรคระบาดโควิด 19 ยังคงมีการแพร่ระบาดในพื้นที่ต่อเนื่อง ในพื้นทืจังหวัด สงขลา ปัตตานี ยะลาะ และนราธิวาส สิ่งใดที่คณะฯ สามารถช่วยเหลือเบาเทา แบ่งเบาภาระ เพื่อช่วยเหลือพื้นที ประชาชนและบ้านเมือง ในช่วงการระบาดโควิด 19 จะทำเดินหน้าทำหน้าที่อย่างเต็มที่ และจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม ในช่วงวิกฤติโรคระบาดโควิด 19 อย่างไรก็ตาม อยากขอความร่วมมือประชาชนทุกคน ใส่ใจมาตรการป้องกันโรคระบาด สวมใส่แมซทุกครั้ง และล้างมือด้วยเจล หรือสบู่ให้สะอาดเสมอ อย่าประมาทกับโรคระบาด เพื่อให้ทุกคนและพื้นที่ผ่านวิกฤติโรคระบาดดังกล่าว

 

ระพี มามะ. รายงาน ////////////////////////////

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น