โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2564

เปิดใจ..เจ้าอาวาสวัดราษฏร์สโมสร อ.รือเสาะ ทำไม? เพราะอะไร..? อุโบสถ 20 ปีไม่แล้วเสร็จ..วอน .. ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญบริจาดสมทบ สร้างโบสถ์ คู่พระประธาน ยึดเหนี่ยวพระพุทธศาสนาครองใจพุทธศาสนิกชนชายแดนใต้ (มีคลิป)

 

   เปิดใจ..เจ้าอาวาสวัดราษฏร์สโมสร อ.รือเสาะ    ทำไม? เพราะอะไร..? อุโบสถ  20 ปีไม่แล้วเสร็จ..วอน ..  ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญบริจาดสมทบ  สร้างโบสถ์ คู่พระประธาน  ยึดเหนี่ยวพระพุทธศาสนาครองใจพุทธศาสนิกชนชายแดนใต้ (มีคลิป)     ประพันธ์  ฤทธิวงศ์  บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้/บก.ศูนย์รวมข่าวสมาพันธ์ไทยพุทธ จชต. /รายงาน 


   

   เมื่อเร็วๆนี้    บรรณาธิการปลายด้ามขวานชายแดนใต้   ได้รับรายงานจากการเปิดเผยของพระครูวรปัญญา ประยุต  เจ้าอาวาสวัดราษฏร์สโมสร  เจ้าคณะอำเภอรือเสาะ  -ศรีสาคร   จังหวัดนราธิวาส


      ทำไม? เพราะอะไร..? อุโบสถ  20 ปีไม่แล้วเสร็จ..วอน ..  ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญบริจาดสมทบ  สร้างโบสถ์ คู่พระประธาน  ยึดเหนี่ยวพระพุทธศาสนาครองใจพุทธศาสนิกชนชายแดนใต้

    อำเภอรือเสาะ    จังหวัดนราธิวาส   จังหวัดที่อยู่สุดเขตประเทศไทย ทางภาคใต้  ซึ่งนอกจากจะเป็นเขตชายแดนที่เรียกว่า  ใต้สุด      วัดราษฏร์สโมสร ตำบลรือเสาะ  อำเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส    ได้สร้างเมื่อ พ.ศ. 2467โดยการนำของ ขุนอุปการประชากร  และหลวงพ่อพลับ  อินทโชโต  ต่อมาเป็นพระราชาคณะราชทินนาม  พระไพโรจน์นราธิคุณ  เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส  วัดแห่งนี้ที่มีประวัติยาวนาน เกือบ  100 ปี   

      เมื่อปี  2470   ได้รับพระราชทาน วิสูงคามสีมา ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ทางวัดได้จัดสร้างอุโบสถ อย่างง่ายๆ  โครงสร้างเสาไม้มุงกระเบื้องเกล็ดปลา  ฝากั้นด้วยสังกะสี    ฝังลูกนิมิต  พ.ศ. 2473 ได้ใช้ประกอบพิธีกรรมของสงฆ์มาโดยลำดับ  จนมีการคร่ำคร่าตามกาลเวลา   

      ต่อมาทางวัดราษฏร์สโมสร  จึงคิดจัดสร้างอุโบสถหลังใหม่ขนาดความกว้าง 7 เมตร ยาว 18 เมตร  2 ชั้น  คฤหบดีจากกรุงเทพทราบข่าว  จึงได้มาที่วัดขออนุญาตสร้างอุโบสถ ถวายเพียงคนเดียวขนาดใหญ่โตมาก   ทางพระครูวรปัญญา ประยุต  เจ้าอาวาสวัดราษฏร์สโมสร  จึงได้ขอลดขนาด อุโบสถ กว้าง  40  เมตร  ยาว 47.50 เมตร พระประธานขนาดหน้ากว้าง  12.50 เมตร  และได้พูดทัดทานว่า  อุโบสถและพระประธานใหญ่เกินไป  เกรงว่าเมื่อมีปัญหาในการก่อสร้างไม่เสร็จ จะเป็นภาระแก่วัด  จะรับไม่ไหว  แต่ทางท่านคฤหบดีจากกรุงเทพ  ก็ยืนยันจะสร้างให้เสร็จเจตนาเดิม    โดยลงมือวางศิลาฤกษ์ วันที่ 11 กรกฏาคม  2545    ลงมือก่อสร้างเมื่อวันที่ 1  มกราคม  2546 เริ่มตอกเสาเข็ม  จนหล่อเสาได้  16  ต้น  เทพื้นลำลอง  สร้างบันใดโดยรอบ .5  ขั้น  กว้างขั้นละ  1.50  เมตร เทคานเสาข้างละ  1  คาน แล้วได้หยุดการก่อสร้าง  เมื่อวันที่ 5  ธันวาคม  2550 โดยไม่ได้บอกสาเหตุ  ปิดตนเอง  ไม่สามารถติดต่อได้จนถึงปัจจุบัน  ได้หมดเงินทั้งสิ้นไป13 ล้าน 5 แสนบาท  จากสาเหตุดังกล่าว  ภาระทั้งหมดจึงตกแก่วัดตามที่คาดการณ์ไว้ตั้งแต่ต้น  เจ้าอาวาส ได้กล่าว              ต่อมาก็ได้มีชาวรือเสาะซึ่งได้มีฐานะ เป็นลูกน้องของนักการเมืองมาขอติดต่อจะสร้างให้สำเร็จ  เริ่มลงมือก่อสร้างเมื่อวันที่  1 ตุลาคม  2556  ได้ดำเนินการสร้างอยู่ 17  เดือน  ก็ได้ยุติการสร้างเมื่อวันที่  31  พฤษภาคม   2557  โดยไม่ทราบสาเหตุ  ได้หมดเงินไปทั้งหมด  8 ล้าน 5 แสน  รวมเงินทั้งสิ้นที่ได้ก่อสร้างอุโบสถทั้ง  2  ผู้มีจิตศรัทธา   22 ล้าน

 


        วัดราษฏร์สโมสร สร้างโบสถ์มานานเกือบ  20 ปี ยังไม่เสร็จ เหตุชาวบ้านส่วนใหญ่อาชีพกรีดยาง  ประกอบกับจากสถานการณ์เหตุการณ์ไม่สงบใน 3  จังหวัดชายแดนภาคใต้  ตั้งแต่ปี  2547  ถึง ปัจจุบันและสถานการณ์โควิด  19 มีผลกระทบรายได้จึงมีรายได้น้อย และ ในแต่ละปีเงินที่ได้จากกฐินและผ้าป่านั้นไม่เพียงพอ  ทางวัดจึงปล่อยโบสถ์ในสภาพที่มีแต่เสาโบสถ์และหลังคาไว้มานานหลายปีไม่มีเงินมากพอที่จะช่วยทางวัดสร้างโบสถ์  การดำเนินการทุกอย่างจึงยุติลงโดยสิ้นเชิง

      แต่อย่างไรก็ตาม ทางวัดก็พยายามก่อสร้างอุโบสถด้วยความลำบากจนสามารถสร้างโครงสร้างตามที่เห็น  ในปัจจุบันจึงได้ยุติการก่อสร้างอุโบสถ  แล้วมาดำเนินการสร้างพระประธานอุโบสถให้แล้วเสร็จก่อน 

       จากเหตุ ดังกล่าว การก่อสร้าง โบสถ์หลังนี้เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2545 จึงเป็นภารภาระทางวัดราษฏร์สโมสร  ที่หนักมาก 

       เจ้าอาวาส   ได้กล่าวอีกว่า   บางคนไม่เข้าใจคิดว่าที่ได้มา  เจ้าอาวาสเอาไปไหนหมด  โบสถ์จึงไมเสร็จเสียที   ซึ่งแท้จริง  ถ้าสงสัยมาถามอาตมาได้   พร้อมที่จะชี้แจง   แต่ไม่เคยมาสอบถามพูดไปตามที่ตนเองเข้าใจ   แล้วให้ข้อมูลผิดๆไป  ทำให้ผู้ไม่ทราบข้อเท็จจริง  พลอยเข้าใจผิดไปด้วย

         พระครูวรปัญญาประยุต  เจ้าอาวาสวัดราษฏร์สโมร พร้อมด้วยและญาติโยม ก็ได้ร่วมกันก่อสร้างอุโบสถจนโครงสร้างอุโบสถสำเร็จไปแล้ว  60 %  ตามที่เห็น  โดยใช้เงินรวมทั้งสิ้นทั้งอุปกรณ์เครื่องมือในการก่อสร้าง  30 ล้านบาท

      ทั้งนี้ ขณะนี้ ลงมือดำเนินการก่อสร้างหล่อพระพระประธานขนาดหน้าตัก  12.50 เมตร  สูง 17.50 เมตร  เนื้อทองเหลือง  ณ โรงหล่อ จังหวัดนครปฐม ได้ไปแล้วบางส่วน  เช่นหล่อพระเกศ  น้ำหนักขนาด 1.5 ตัน  หล่อพระเศียรขนาด 3.5 น้ำหนักตัน  ส่วนช่วงหัวไหล่ทั้ง 2 ข้างน้ำหนัก  1.5 ตัน  

       ซึ่งได้จัดซื้อทองเหลืองไว้แล้ว  5 ตัน   ยังขาดอยู่อีก 10 ตัน  วงเงิน  ประมาณ 2 ล้านบาท  จะทำการหล่อช่วงหน้าอกถึงสะดือ  ส่วนที่กำลังดำเนินการเททองเหลือง  มีชิ้นส่วนงานหน้าอกถึงชิ้นสะดือและแขนด้านขวา รวมแล้ว  ได้ดำเนินการสำเร็จไปแล้ว  25 %  หลังจากหล่อประธานแล้วเสร็จ  ก็จะนำพระประธานเข้าอุโบสถก่อน   เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบุญ บริจาดสมทบ  สร้างโบสถ์ จนกว่าจะแล้วเสร็จต่อไป       ปัจจุบัน  ทางวัดราษฏร์สโมสร   ยังขาดปัจจัย  ที่จะให้แล้วเสร็จสมบูรณ์   อุโบสถ  ต้องใช้งบประมาณทั้งสิ้น อีก  20 ล้าน   (รวมทั้งค่าตกแต่งทั้งหมด)และงบประมาณการ หล่อ พระประธานอีก  15  ล้าน  รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น  35 ล้าน   จึงจะแล้วเสร็จ     

             จึง "ขอเชิญทุกท่าน ร่วมทำบุญสร้างพระอุโบสถและพระประธาน  วัดราษฏร์สโมสร อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส   ซึ่งสร้างมาแล้วเกือบ 20 ปี ยังไม่แล้วเสร็จเพราะทางวัดไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอ            จึงขอเจริญพร ทุกท่าน ร่วมทำบุญในครั้งนี้ หรือช่วยแชร์ต่อก็ยังดี  บริจาคทุนทรัพย์ตามจิตศรัทธา  ได้ที่บัญชี 067-1-44918-5  ธนาคารกสิกรไทย สาขารือเสาะ  ชื่อบัญชี หลวงพ่อโตซำปอกง   สามารถติดต่อได้ที่พระครูวรปัญญาประยุต เจ้าอาวาสวัดราษฏร์สโมสร  เจ้าคณะอำเภอรือเสาะ-ศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส  โทร.  0811899628  หรือนายประพันธ์  ฤทธิวงศ์  บรรณาธิการปลายด้ามขวานชายแดนใต้  และบรรณาธิการศูนย์รวมข่าวสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้  โทร.083-1/850549

 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น