โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564

(ชมคลิป) องค์กรพุทธ จชต.แปลงงบปฏิบัติธรรมอินเดีย กว่า 17.7ล้าน จากเหตุโควิดระบาด ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ร่วมกันเสริมสร้างสันติสุข จซต.

 

 (ชมคลิป) องค์กรพุทธ  จชต.แปลงงบปฏิบัติธรรมอินเดีย กว่า 17.7ล้าน จากเหตุโควิดระบาด  ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ร่วมกันเสริมสร้างสันติสุข  จซต.     ประพันธ์  ฤทธิวงศ์  บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้/บก.ศูนย์รวมข่าวสมาพันธ์ไทยพุทธ จซต./รายงาน       
   เมื่อวันที่  28 มิถุนายน  2564 เวลา13.30 น .ณ ห้องประชุม ๔ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ค่ายสิริธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง  จังหวัดปัตตานี  พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงานเสริมสร้างความร่วมมือ/ที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค ๔ สน./ เลขาธิการศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศสพ.จชต.) เป็นประธานในการประชุมเรื่องขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมไปฏิบัติธรรม 4 สังเวชนียสถาน ณ ประเทศอินเดียและเนปาล ปี 2564           โดยร่วมกับ ผู้แทน ศอ.บต., รอง ผอ.สมศ.กอ.รมน.ภาค ๔ สน., ผู้แทน ศปพร., คณะทำงานที่ ๑ - ๔, คณะกรรมการสมาคมเพื่อความมั่นคงพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้, สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสมาพันธ์ไทยพุทธทั้ง 4 จังหวัด  ยะลา   นราธิวาส  ปัตตานี และสงขลา 


 


        สำหรับการประชุมครั้งนี้  เรื่องขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมไปฏิบัติธรรม 4 สังเวชนียสถาน ณ ประเทศอินเดียและเนปาล ปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19  จึงไม่สามารถดำเนินการได้ โดยเปลี่ยนแปลงเป็นการส่งเสริมไทยพุทธใน พื้นที่ 4 จังหวัด ชายแดนภาคใต้  โดย มีประเด็นสำคัญ ดังนี้
                                ๑) การเปลี่ยนแปลงกรอบงบประมาณวงเงิน ๑๗,๗๐๐,๐๐๐ บาทเศษ โดยอยู่ในเงื่อนไข ซึ่งต้องเป็นแผนงาน/โครงการที่ยั่งยืน เป็นไปตามความต้องการของชุมชน และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ จชต.

                                ๒) การจัดทำคำของบประมาณให้จัดทำกิจกรรมร่วมพร้อมกำหนดพื้นที่เป้าหมายให้เหมาะสมกับแผนงานและงบประมาณ

                     การเปลี่ยนแปลงกรอบงบประมาณวงเงิน ๑๗,๗๐๐,๐๐๐ บาทเศษ โดยอยู่ในเงื่อนไข ซึ่งต้องเป็นแผนงาน/โครงการที่ยั่งยืน เป็นไปตามความต้องการของชุมชน และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ จังหวัดชายแดนใต้ภาคใต้     

                           ซึ่งงบประมาณ 17,700,000 บาทเศษ มอบหมายให้ศูนย์พัฒนาฯสมาคมเพื่อความมั่นคงไทยพุทธ จชต. และสมาพันธ์ไทยพุทธ จชต. ร่วมกันดำเนินการ   ในส่วนงบประมาณ 5.9 ล้าน ตามแผนงานพหุสังคมฯ มอบหมายให้ ศปพร.เป็นผู้ ดำเนินการ  โดยให้ทุกองค์กรดำเนินการ ยึดกรอบงานของ ศอ.บต.

                               

                               

 

 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น