โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ผู้ว่าฯนราธิวาส ประชุมคณะกรรมการเชิงป้องกันหรือยังยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาส

 

ผู้ว่าฯนราธิวาส ประชุมคณะกรรมการเชิงป้องกันหรือยังยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาสวันที่ 8 มิถุนายน 2564 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า  นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเชิงป้องกันหรือยังยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 10/2564 ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาส โดยมีนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายปรีชา นวลน้อย ปลัดจังหวัดนราธิวาส นายวิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมพระยานราศัยสุนทร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

โดยมีวาระการประชุม เรื่องการพิจารณาโครงการเพื่อใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของอำเภอตากใบ โครงการควบคุมและเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ รวมทั้งมีการรายงานสถานการณ์ระบาดของโรค COVID – 19 จังหวัดนราธิวาส  ข้อมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2564 มีผู้ป่วยรายใหม่ 15 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,090 ราย กำลังรักษา 232 ราย รักษาหายแล้ว 856 ราย และเสียชีวิต 2 ราย โดยมีผู้ป่วยรายใหม่อยู่ในพื้นที่ ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ 12 ราย และในพื้นที่ อ.บาเจาะ ในตำบลบาเระเหนือ 2 ราย และตำบลกาเยาะมาตี 1 ราย โดย cluster ต.เกาะสะท้อน มีผู้ป่วยทั้งหมด  261 ราย แยกเป็น อ.ตากใบ 259 ราย อ.สุไหงโกลก 1 ราย และ อ.แว้ง 1 รายทั้งนี้ สถานการณ์ในพื้นที่ตำบลเกาะสะท้อน แบ่งเป็น 3 ระดับ คือระดับที่มีความรุนแรง (สีแดง) อยู่ในพื้นที่หมู่ 2 หมู่ 5 และหมู่ 6 , ระดับความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง) อยู่ในพื้นที่หมู่ 1 และระดับความรุนแรงน้อย อยู่ในพื้นที่หมู่ 3 หมู่ 4 หมู่ 7 หมู่ 8 และ หมู่ 9 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้สั่งการให้มีการจัดทำคำสั่งจังหวัดนราธิวาสเพิ่มเติมแต่งตั้งผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมดูแลและช่วยเหลือประชาชน เพื่อลดผลกระทบจากการปิดหมู่บ้าน ซึ่งจะมีการจัดระบบการดูแลพื้นที่หมู่บ้านที่ถูกปิดต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย และจะมีการประกาศเปิด ปิดหมู่บ้านพื้นที่ ต.เกาะสะท้อน ในวันที่ 9 มิถุนายนนี้ โดยเปิดหมู่บ้านที่มีพื้นที่สีเขียว และสีเหลือง และปิดหมู่บ้านที่มีพื้นที่แดง นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาเรื่องการเปิดสถานโรงเรียน / สถานศึกษา โดยจังหวัดนราธิวาสมีโรงเรียน จำนวน 1,239 แห่ง แยกเป็นโรงเรียนภาครัฐ จำนวน 612 แห่ง และโรงเรียนเอกชน 809 แห่ง มีโรงเรียนที่ผ่านการประเมิน Thai Stop COVID+ เป็นโรงเรียนสีเขียว จำนวน 980 แห่ง โรงเรียนสีเหลือง 174 แห่ง และโรงเรียนสีแดง 85 แห่ง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้ให้ความสำคัญในการพิจารณาเปิดเรียน โดยให้กำหนดมาตรการที่ชัดเจนในการดำเนินการ ซึ่งจะมีการนัดประชุมอีกครั้งในสัปดาห์นี้

  ด้านการปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) มีการประเมินความพร้อมของมัสยิดจังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีมัสยิดจำนวน 676 แห่ง มีความพร้อม 448 แห่ง และไม่พร้อม 228 แห่ง

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น