โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564

(มีคลิป) อำเภอรือเสาะ ประชาชนแห่ ฉีดวัดซีน โควิด คึกคัก มั่นใจในความปลอดภัย เพื่อปัองกัน และลดการแพร่ระบาด

 

(มีคลิป)  อำเภอรือเสาะ  ประชาชนแห่   ฉีดวัดซีน  โควิด คึกคัก มั่นใจในความปลอดภัย   เพื่อปัองกัน  และลดการแพร่ระบาด


ประพันธ์  ฤทธิวงศ์  บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้/ภาพข่าว

 
  เมื่อวันที่  7  มิถุนายน  2564    โรงพยาบาลรือเสาะ  อำเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส  นำโดย นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์    นายแพทย์ มาหะมะ  เมาะมูลา  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรือเสาะ  . และทีมงานคปสอ.รือเสาะ ลงพื้นที่เพื่อพบปะให้กำลังใจแก่ผู้ที่ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อิหม่าม พระภิกษุ และประชาชนร่วมฉีดวัคซีนจำนวนมาก


          ทั้งนี้ได้ตรวจความพร้อมในการให้บริการฉีดวัคซีนของอำเภอรือเสาะ หลังประชาชนเดินทางมาจองคิวฉีดวัคซีนตั้งแต่ก่อน 08.00 น.ซึ่งวันนี้แผนการฉีดวัคซีนจะฉีดใน กลุ่มบุคคล อายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้มีโรคประจำตัว 7 โรคเรื้อรัง กับผู้ที่จองลงทะเบียนผ่าน Line และ App หมอพร้อม         ได้บริการวัคซีนแก่ประชาชนแบ่งเป็น2กลุ่ม  1.วัคซีนSinovac ให้บริการในกลุ่มอายุ18-59 ปีจำนวน 477คน  2.วัคซีนAstraZeneca ให้บริการในผู้ป่วย7กลุ่มโรค ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปจำนวน507คน   ผลการฉีด :ไม่พบผู้มีอาการข้างเคียงรุนแรง
   


  
โดยจัดให้บริการ2จุด   1.อาคารโรงจอดยานพาหนะและ   2.จุดห้องประชุมจัดเลี้ยงในโรงพยาบาลรือเสาะ - มีบุคลากรสาธารณสุขจากสำนักงานสาธารณสุขและบุคลากรโรงพยาบาลรือเสาะจำนวน 100คน  -ได้รับการสนับสนุนบัณฑิตอาสา อสม จิตอาสา  อส. จำนวน 200คนมาให้บริการประชาชนในจุดต่างๆ

           นายแพทย์ มาหะมะ  เมาะมูลา  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรือเสาะ     เปิดเผยว่า     วันนี้เป็นวันแรกที่ฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 เป็นวันแรก ในกลุ่มอายุ 60 ปี ขึ้นไป กับ 7 กลุ่มโรค  ซึ่ง ชาวอำเภอรือเสาะ สนใจมากในการฉีดวัคซีน มีผู้ฉีดวัคซีนวัคซีนSinovac ให้บริการในกลุ่มอายุ18-59 ปีจำนวน 477คน วัคซีนAstraZeneca ให้บริการในผู้ป่วย7กลุ่มโรค ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปจำนวน507คน

           ในวันนี้  ผลการฉีด :ไม่พบผู้มีอาการข้างเคียงรุนแรง และมีประชาชนกำลังทยอยมาเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีน เป็นจำนวนมาก โดยเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลรือเสาะ   ให้การฉีดและจัดทำเอกสาร ค่อนข้างรวดเร็ว และ มีประสิทธิภาพด้วยทำให้ ผู้ได้รับผลข้างเคียงไม่รู้สึกอาการโดยเฉพาะผู้สูงอายุมีความสุขกับการได้รับวัคซีนที่ผ่านมายังไม่พบผู้ฉีดวัคซีนมีผลข้างเคียง ในกลุ่มอายุ 60 ปี ขึ้นไป และกับบุคคล 7 กลุ่มโรค  ที่ได้รับวัคซีน  และในวันนี้ชาวอำเภอรือเสาะ ต่างเดินทาง มาเรื่อย ๆตั้งแต่ก่อน 08.00 น. ซึ่งวันนี้วัคซีนที่ใช้ฉีดเป็นวัคซีน AZTRAZENEGA ที่ฉีดให้กับกลุ่มอายุ 60 ปี ขึ้นไป กับ 7 กลุ่มโรค            นายอำเภอรือเสาะได้กล่าวขอ ขอบคุณผู้บริหารทุกระดับ และทีมงานทุกๆท่านที่ชาวรือเสาะ ร่วมใจกันฉีดวัดซีน  โควิด  19  เพื่อป้องกัน  และลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

 

 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น