จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564

(มีคลิป)ชมรมนักข่าวจ.พัทลุงร่วมกับภาคเอกชนและ จนท.ตำรวจทางหลวงมอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือชาวบ้านกักตัว จากการระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่ ต.พนางตุง ต.ทะเลน้อย อำเภอควนขนุน

 

(มีคลิป)ชมรมนักข่าวจ.พัทลุงร่วมกับภาคเอกชนและ จนท.ตำรวจทางหลวงมอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือชาวบ้านกักตัว จากการระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่ ต.พนางตุง  ต.ทะเลน้อย  อำเภอควนขนุน

 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่เทศบาลตำบลพนางตุง  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง นางอิสณา   อุดมศิลป์  ประธานชมรมนักข่าวจังหวัดพัทลุง  นำคณะสื่อมวลชนที่เป็นสมาชิกชมรม ร่วมกับนายธนากร   บุญสนิท  กรรมการผู้จัดการบริษัทไทยธนาพัชวิศวกรรมจำกัด ภาคเอกชนในพื้นที่ อำเภอป่าพะยอม พร้อมพนักงานและเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง นำเครื่องอุปโภค บริโภค  ประกอบด้วยน้ำดื่ม  300 โหล ข้าวสาร จำนวน 93 ถุง  465 กิโลกรัม ไข่ไก่  134 แผง  4,020  ฟอง  มาม่า ปลากระป๋อง มอบผ่านนายพิชิต  ขันติพันธ์   นายกเทศมนตรีตำบลพนางตุง  เพื่อช่วยบรรดาเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านที่กักตัวจากการระบาดของโรคโควิด  19  จำนวน  93 รายในพื้นที่ตำบลพนางตุง และอีกส่วนหนึ่งของพื้นที่ตำบลทะเลน้อย

 โอกาสเดียวกันนี้ นางสุพัชรี   ธรรมเพชร  ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  และนายวัตรพล ยอดราช ( สจ.โฮห์ม ) นำหน้ากากอนามัย  พร้อมเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์  ล้างมือ เดินทางไปมอบผ่านชมรมนักข่าว เพื่อสมทบการให้ความช่วยเหลือชาวบ้านผู้เดือดร้อนในพื้นที่อีกด้วย

 
นางอิสณา  ฯ ประธานชมรมนักข่าว  กล่าวว่าสำหรับกิจกรรมดังกล่าวถือเป้าหมายหลักอีกอย่างของรมชมนักข่าวจังหวัดพัทลุง นอกเหนือจากการรวมตัวของบรรดาผู้ประกอบวิชาชีพสื่อเพื่อทำงานในบทบาทหน้าที่ของคนข่าว ตามกรอบและจรรยาบรรณ  โดยการจัดกิจกรรมในวันนี้เริ่มต้นจากการะดมทุนของสมาชิกในชมนักข่าวและต้องขอขอบคุณไปยังภาคีร่วมทุกฝ่าย ที่ร่วมสมทบหลังทราบข่าวว่า ไม่ว่าจะเป็นร้านมิตรรุ่งเรืองการค้า อำเภอขาชัยสน ร่วมสมทบข้าวสาร  นายโสภณ   จันทร์เทพ  รองนายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง นายวิโรจร์ จุลพูน สท.กลุ่มก้าวหน้า เขต 1 พัทลุง  นายสมปอง  ช่วยเนียม  นายกเทศมนตรีตำบลตำนาน  ร่วมสมทบน้ำดื่ม นอกจากนั้นยังมีนายเนติกรณ์  ชูเจริญ  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา  ตลาดเรื่องเล่ากับข้าวยามเย็น รวมทั้งเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ กลุ่มจิตอาสาในเครือข่ายชมรมนักข่าวร่วมสมทบทุนในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

 


ประธานชมรมนักข่าวจังหวัดพัทลุง  ยังได้กล่าวด้วยว่า  กิจกรรมในลักษณะดังกล่าว ทางชมรมกำหนดจัดขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง และต้องขอขอบคุณภาคีเครือข่ายของชมรมนักข่าวทุกท่านที่พร้อมจะจับมือและเดินไปกับเราชาวคนข่าวของเมืองพัทลุง เชื่อว่า เครื่องอุปโภค บริโภค ที่ทางเราได้มอบไปในวันนี้จะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวตำบลพนางตุง และทะเลน้อยที่กำลังกักตัว จากการระบาด โควิด 19  ได้ระดับหนึ่ง พร้อมขอส่งกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่พนางตุงและทะเลน้อย ก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปได้อย่างรวดเร็ว

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น