โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564

(มีคลิป) โครงการพระราชดำริฯ คณะที่ 3 มอบไก่พันธุ์ไข่ให้ประชาชนไทยพุทธ ในพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส ส่งเสริมอาชีพ จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด (covid -19)

 

(มีคลิป) โครงการพระราชดำริฯ คณะที่ 3 มอบไก่พันธุ์ไข่ให้ประชาชนไทยพุทธ ในพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส ส่งเสริมอาชีพ จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด (covid -19)   

     ประพันธ์  ฤทธิวงศ์  บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้/บก.ศูนย์รวมข่าวสมาพันธ์ไทยพุทธ จซต./รายงาน

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.64 เวลา 16.00น..ที่วัดทุ่งคา อำเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส   พ.อ.ยุทธนา สายประเสริฐ หัวหน้าคณะทำงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  คณะที่ 3จังหวัดนราธิวาส    มอบหมายให้ ร้อยโท กวีพล ศรีหะมงคล อศจ.ร.151, จนท.ฝ โครงการศิลปาชีพฯ คณะทำงานฯ คณะที่ 3 ดำเนินการแจกจ่ายพันธุ์ไก่ และพัสดุ ให้กับชุมชนไทยพุทธ กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปีงบประมาณ 2564 โดยมีชุมชนไทยพุทธที่รับการแจกจ่ายจำนวน 10 ชุมชน ดังนี้         ชุมชน บ.กาโต๊ะ ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ   ชุมชน บ.ท่าเรือ ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ   ชุมชน บ.บากง ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ  ชุมชน บ.ป่าไผ่ ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ   ชุมชน บ.เกาะสะท้อน ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ  ชุมชน บ.บาโงไฮซา ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง   ชุมชน บ.สวนมะพร้าว ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก  ชุมชน บ.ปิเหล็ง ต.ปิเหล็ง อ.สุไหงปาดี   ชุมชน บ.ตลิ่งสูง ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี   ชุมชน บ.ปะลุรู ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี   และ  ศปส./ฝกม.ร.151  โดยมี เจ้าอาวาสวัดทุ่งคา  นายกรีฑา  แดงดี  รองประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส  นาประพันธ์  ฤทธิวงศ์  บรรณาธิการปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้  และประชาชนชุมชนไทยพุทธ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
         สำหรับวัตถุประสงค์  1.เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จากการแพร่ระบาดของไวรัสติดเชื้อโคโรนา (covid-19)  2. สร้างแหล่งอาหารในชุมชนและ   3. ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนมีงานทำ ไม่จากถิ่นฐานไปทำงานนอกพื้นที่          ทั้งนี้  ร้อยโท กวีพล ศรีหะมงคล ได้กล่าวขอบคุณ  สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส  ในการดำเนินการประสานงานกับชุมชนไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส  และต้องขอขอบคุณ กำลังพล  กรมทหารพราน  46   และผู้ที่เกี่ยวข้องในการอำนวยความสะดวกในครั้งนี้สำเร็จไปด้วยดี

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น