โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564

" ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ " " เราคนไทยไม่ทอดทิ้งกันในช่วงสถานะการณ์ โควิด -19 ระบาดอยู่ขณะนี้....และเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน "

 

  " ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์  "  " เราคนไทยไม่ทอดทิ้งกันในช่วงสถานะการณ์ โควิด -19 ระบาดอยู่ขณะนี้....และเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน "

 


 


ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกและรายการคืนคุณให้แผ่นดินเป็นตัวแทนผู้ใหญ่ใจดีปิดทองหลังองค์พระปฎิมาฝากผ่านทางรายการคืนคุณให้แผ่นดินเยี่ยมเยือนพี่น้องจังหวัดชายแดนภาคใต้..รายการคืนคุณให้แผ่นดินลงพื้นที่เยี่ยมเยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นประจำทุกปีที่ผ่านมา.
.ครั้งนี้รายการคืนคุณให้แผ่นดินลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงชาวไทยมุสลิม ,ชาวไทยพุทธ อายุตั้งแต่ 75- 102 ปีรายการคืนคุณให้แผ่นดินและเป็นตัวแทนผู้ใหญ่ใจดีปิดทองหลังองค์พระปฎิมา.. ได้นำแพมเพิสของใช้ผู้ป่วยติดเตียง, หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันเชื้อโรคโควิด-19 ที่กำลังระบาดขณะนี้ , เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ,ผลไม้สด , ขนมปัง 1 กระป๋อง และผ้านวมสำหรับรองนอน ณ บ้านท่าเรือ  อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

 

 " เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน "

 

CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น