โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 23.30 น. - 00.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก " เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ ประชาชน "

 

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 23.30 น. - 00.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

 " เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ ประชาชน "

 


  " กองทัพภาคที่ 4

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าโดยหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสการปฎิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง

( กลางวัน - กลางคืน )      การควบคุมประเทศพื้นบ้านตามช่องทางธรรม

ชาติตามแนวชายแดนแม่น้ำโกลกและพื้นที่ตามแนวชายแดนและการตรวจอย่างเข้มงวดในการป้องกันการแพร่ระบาด

โควิด-19 ที่ระบาดอยู่ขณะ

นี้ตามแนวชายแดน "

 


       การปฎิบัติหน้าที่ของกองทัพภาคที่ 4

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4  ส่วนหน้าโดยหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส และการลาดตระเวนตามแนวชายแดนตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

ในห้วงเวลากลางวันและกลางคืน พร้อมสัมภาษณ์

พลตรี ไพศาล หนูสังข์

ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส และการตรวจอย่างเข้มงวดในการป้อง

กันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019ที่กำลังระบาดอย่างหนักขณะนี้และการควบคุมป้องกันการหลบหนีของแรงงานต่างด้าว จากประเทศเพื่อนบ้านตามช่องทางธรรมชาติตามแนวแม่น้ำโกลกและพื้นที่ตามแนวชายแดนและการตรวจอย่างเข้มงวดทุกพื้นที่ทุกตารางนิ้ว

 

  อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 23.30  น. - 00.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

 

CR:  ศิริพร จงศิริ

        ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

 

 

 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น