โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564

จีนศึกษา ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับวันที่ ๕ มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก สำหรับหัวข้อของจีนในปีนี้คือ "การอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ" (“人与自然,相联相生”)

 

จีนศึกษา  ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับวันที่ ๕ มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก สำหรับหัวข้อของจีนในปีนี้คือ "การอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ" (“人与自然,相联相生”) จีนศึกษา (วันศุกร์ที่ ๑๑ มิ.ย.๖๔) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับวันที่ ๕ มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก สำหรับหัวข้อของจีนในปีนี้คือ "การอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ" (“人与自然,相联相生”) ที่เน้นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างคนกับธรรมชาติ  โดย หลี่ ปิงปิง (李冰冰) ทูตสันถวไมตรีของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติและนักแสดงชาวจีน ตีพิมพ์บทความเรื่อง "ทำไมต้องหลบหนีจากป่าในเมืองที่เต็มไปด้วยเหล็กและคอนกรีตจึงดีสำหรับมนุษยชาติและโลก" (“为什么逃离钢筋水泥浇筑的城市森林,有益于人类和地球”) และได้เรียกร้องให้ผู้คนมีความใกล้ชิดกับธรรมชาติ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้


๑. ผลกระทบเชิงบวกของธรรมชาติที่มีต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจได้รับการสนับสนุนและตรวจสอบโดยข้อมูลการทดลองเมื่อเร็วๆ นี้ แต่ในความเป็นจริง แนวความคิดทางจริยธรรมของการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติเป็นที่รู้จักกันดีในสมัยโบราณ ภูเขาสว่างและนกและเงาสระน้ำว่างเปล่า นักปรัชญาชาวจีนโบราณสนับสนุนความสามัคคีของธรรมชาติและมนุษย์ ด้วยแรงบันดาลใจจากแนวคิดนี้ เราได้สร้างสวนที่สวยงามและมีสีสันมากมาย ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นดินแดนที่บริสุทธิ์ให้ประชาชนได้พักผ่อน ที่นี่การมุ่งเน้นไปที่ความเงียบของดอกไม้และความคิดถึงในเสียงเพลงของนกสามารถทำให้เราลืมแรงกดดันและความกังวล และแสวงหาช่วงเวลาแห่งการปลอบโยนจากความเร่งรีบและคึกคักของชีวิตในเมือง


๒. จีนได้สร้างเครือข่ายตรวจสอบคุณภาพอากาศที่ใหญ่ที่สุดในโลก กำลังเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่วางแผนไว้และประหยัดพลังงานมากขึ้น และมีการลงทุนเพิ่มขึ้นในการขนส่งพลังงานใหม่และพลังงานสะอาด ปีที่แล้ว จีนลงทุน ๘๘,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในด้านพลังงานหมุนเวียน ซึ่งปัจจุบันเป็นการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกในด้านนี้ ปีที่แล้ว เศรษฐกิจจีนเติบโต ๖.๗% ในขณะที่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง ๑% ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเรามีศักยภาพในการลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกันก็รับประกันการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งความก้าวหน้าทั้งหมดเกิดจากความพยายามอย่างแข็งขันของจีนในการส่งเสริมการสร้าง "อารยธรรมนิเวศวิทยา" (“生态文明”) ซึ่งก็คือการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมที่ประหยัดทรัพยากรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แนวคิดนี้ยืนยันถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจและยังเป็นตัวกำหนดคุณภาพชีวิตของประชาชนอีกด้วย


บทสรุป หากจีนสามารถนำแนวคิดเรื่อง "อารยธรรมทางนิเวศวิทยา" มาใช้ได้สำเร็จ อัตราพื้นที่ป่าไม้ในประเทศจีนจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก​ โดยในปี ๒๐๒๐ (พ.ศ.๒๕๖๓) ได้เพิ่มสูงถึงเกือบ ๑ ใน ๔ และในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา จีนได้ลงทุนเกือบ ๑ แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในการปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยนักวิทยาศาสตร์ของจีนกำลังใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการระบุพื้นที่สำคัญสำหรับการปกป้องระบบนิเวศน์ เพื่อสร้างชุดพื้นที่คุ้มครองทั่วประเทศ นอกจากนี้ ประเทศจีนกำลังอำลายุคของ “ทฤษฎี GDP เท่านั้น" (“唯GDP论””) และได้กำหนดตัวบ่งชี้ใหม่สำหรับการประเมินสิ่งแวดล้อมและการดำรงชีวิตของประชาชน


ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล 

( ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://www.sohu.com/a/146318300_201960 ) 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น